Kovacsics ítél

A A A
Álláspont

Erdélyben, Mózsi bátyámék tisztaszobájában a Kormányzó portréja függ a falon. Mózsi bátyám megsüvegeli őt, a Kormányzó urat. Ugyanis Mózsi bátyám életének meghatározó élménye, amikor Észak-Erdély visszatért Magyarországhoz. Mózsi bátyám életében kevés boldog és önfeledt pillanat akad – de a visszacsatolás olyan pillanat. És ő ezt a pillanatot Horthy Miklóshoz köti – nagyon helyesen, hiszen ki máshoz is köthetné?
Sok-sok Mózsi bátyám-féle ember él Erdély-szerte. Sok-sok ilyen ember él idehaza, az anyaországban is. (Nagyapám, ameddig élt, gyakorta mondogatta, „hja kérem, az utolsó mesterember elment innen Horthyval”, amely mondatban az fejeződött ki, hogy a „létező szocializmusban” képtelenség bármit tisztességesen megcsináltatni, megjavíttatni, megszereltetni, mert a „létező szocializmus” a képtelenség maga.)

És természetesen élnek az országban olyanok is, akik számára Horthy Miklós maga az ördög és a rontás.
Feltételezhetően a kétféle gondolkodásmód és érzésvilág egész egyszerűen kibékíthetetlen egymással, ugyanis más-más tapasztalatokból táplálkozik. S mert családon belül mégis csak hagyományozódnak bizonyos dolgok, gondolkodási sémák és értékítéletek, így abban sem bízhatunk, hogy a közvetlenül érintett generációk kihalásával majd megszűnik ez a fajta szembenállás. Nem fog megszűnni. Legfeljebb majd akkor, amikor végképp vége lesz a nyugati civilizációnak – de akkor már úgyis lényegtelen és felesleges lesz ilyesmivel bíbelődni.
Most még azonban létezik ez a civilizáció, még ha rettenetes állapotban is. És ebbe a „még” létezésbe rontott bele a Siófoki Városi Bíróság.

A Siófoki Városi Bíróság ítélete szerint ugyan Dániel Péter bűnös rongálás vétségében, de cselekedete „erkölcsileg pozitív tartalmú és társadalmilag hasznos figyelemfelhívás volt”. Majd e verdikt után Kovacsics István bíró hosszan indokolta mindezt.

Kár volt.
Kár ezért az egészért.

Nemrégiben egy másik bíróság másik bírája azt mondta ki, hogy Joav Blum ugyan elkövette a terhére rótt bűncselekményt, de mivel nem volt tudatában a törvényeknek, ezért nem büntethető.
Az a másik bíró ezzel egyszersmind ad acta helyezte a teljes római jogot. S mivel a római jog ennek a nyugati civilizációnak az egyik pillére volt, így partvonalon kívülre helyezése végül is tökéletesen beleillik mindazon folyamatokba, amelyeket elszenvedünk.

Kovacsics István bíró fenti ítéletével és ítéletének indoklásával nem szüntetett meg semmit, sokkal inkább visszahozott valamit minekünk.

Visszahozta 1952-t.
Ugyanis azóta nem nagyon fordult elő, hogy egy bíró az ítéletében és ítéletének indoklásában politikai nyilatkozatot tegyen.
Semmit sem tudok Kovacsics Istvánról.

Nem tudom, honnan jött, nem tudom, kik és hogyan nevelték, nem tudom, mi mindent hallott odahaza a világról, Magyarországról, történelemről, Horthyról, életről. Legfeljebb, ha elképzeléseim lehetnek ezek után Kovacsics István előéletéről és családi hátteréről. S ha megengedő vagyok, mindez egyszersmind felmentésül is szolgálhat számára. Persze, csak ha megengedő vagyok, s persze, csak szigorú korlátok között. Már azért is, mert protestánsként sem hiszek a predestinatióban, ugyanis az felment minden felelősség alól. Másrészt eleve kizárja annak lehetőségét, hogy az ember megváltozzon vagy felismerhesse tévedéseit, hibáit.
Vagyis nem szándékozom felmenteni Kovacsics István bírót.

Nincs magyarázat arra, amit tett, amit mondott.
Kovacsics István bíró teljességgel alkalmatlan hivatása ellátására, Kovacsics István bírót el kell zavarni a bíróságtól. Azt követően majdnem bármi lehet belőle – például nagyszerű karriert futhat be a Magyar Szocialista Pártban. Úgy vagyunk Kovacsics István bíróval, mint az egyszeri, nem túlságosan veszélyes szadistával. Ha az egyszeri, nem túlságosan veszélyes szadista mondjuk fogorvos lesz, akkor megtalálta helyét a társadalomban. Ha börtönőrnek megy, akkor viszont nem biztos, hogy a jó helyen van.

Kovacsics István bíró lehet az MSZP jogi szaktanácsadója. Még ügyvéd is lehet, mondjuk egy ügyvédi irodában Dániel Péterrel.

Egyvalami nem lehet: bíró. És most bíró.
Ha ennyire futotta a bírósági reformból, akkor nagy a baj. Tényleg.

Hyde Park - Szóljon Ön is hozzá! - Regisztráció
Kérjük, csak a témához szóljanak hozzá és tartózkodjanak a becsmérlő, trágár szövegektől.
Cikkeink kommentálásához regisztráció szükséges.
Eddigi hozzászólások száma: 162

Hozzászólások:

Tényleg nagy a baj. Ha a bíróságoknál nem lesz érdemi változás megette a fene az egészet.

Ez egy globális fekély. Legszembetűnőbben a naaci és kommunista bűnök kettős mércéjén fakad ki a kelés. A többi összefüggésben van azzal és az egész együtt a jog totális megcsúfolása. Alighanem ebben a tekintetben példátlan korszakot élünk a történelemben.

Horthy Miklós nevéhez, a következö höstettek füzödnek

Tisztességes hozzászólásomat a moderator ismeretlen okokból törölte illetve nem engedélyezte. Éljen a sajtószabadság ma Magyarországon.

"A hozzászólás tiltott kifejezéseket tartalmaz." Kérdésem, milyen tiltott kifejezéseket használtam, abban a hozzászólásban, amelyet nem lehetett közzétenni??

Az én, szintén tisztességes hozzászólásomat meg azért nem fogadta el, mert "hosszú" volt. Erre kifejtettem - nem túl hízelgő - véleményemet a keskeny bandáról. Azt meg indokolás nélkül törölték. Ezután kérdezem: ez kinek a lapja? Kiknek az érdekében írják, adják ki. Nem a magyarságéban, az is biztos.

Hát mán hogyne vóna vátozás!!!Vajjon kinek FELEZSÉGE LETT a főbíró????A fene egyyye meg hun is van a kavintnom???????

Ilyen nincs és még is van. A Főbíró úr sürgősen kössön babos kendőt ,ragadjon seprűt és takarítson ki .

Ugyanaz a téma, mint a sarkosban,és a véleményem is ugyanaz természetszerüen: nem volt rendszerváltás!Ezt a kontraszelekcióval létrejött biróságot már nem a tervezett nyugdijbahelyezés időpont leszállitásával kell ijesztegetni,hanem alapos vizsgálódást követően meg kell tisztitani az ilyen Kovacsicsoktól!

Ezzel én is egyetértek és nagyon várom. Na, de ki tegye meg a tisztítást? Mert, ha a mostani kormány megteszi, akkor nem az a kérdés, hogy: Ki a legény a gáton?, ha nem tény lesz, hogy Az a legény aki állja! Na már most, én nem kívánom tovább állni, éppen ettől szeretnénk megszabadulni. De EZEK, mindenért bosszút állnak, és a tudatlanokat ellenünk hergelik. Akkor kérdezem én, hogy ki mondaná el nekik az igazságot. Sajnos ezekre a válaszokra és cselekedetekre még várnunk kell. Még túlságosan akarják a helyünket és gyűlölnek minket. Gyűlölnek minket az eszünkért, a szívünkért és a hitünkért. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

Szomorú nagyon, hogy Magyarországon 2012-ben ilyen igazságtalan "itéletet" mondtak ki a bíróságon, mint Joan Blum vagy Dániel Péter notórikus hazudók ügyével kapcsolatban. Engem csak az zavar, hogy Horthy Miklós kormányzó úrat, ilyen pimaszúl meri egy biró meggyalázni, akinek neutrálisnak kellene lenni. Bayer Zsolt úr nagyon jól memagyarázta a magyarok igazi problémáját. Remélem, hogy 2014-ben a magyarok nem ültetik ismét a régi hohérokat a hatalomba.

Horthynak már csak az állítólagos antiszemitizmusát tudják felhozni bűnként az ellenségeink. Jó példa volt erre a Kossuth Rádióban a minap egy beszélgetés egy lmp-s és egy jobbikos között. Az lmp-s csak az antiszemitizmust tudta ismételgetni, elég idétlenül. Mert a rokonszenves jobbikos történész lemosott minden más vádaskodást. Az ilyen események ismeretében csodálkozunk, ha Horthy tényleg antiszemita lett volna? Ezek a bűnözők csak őt igazolják, ha tényleg az volt, bár abban is erősen kételkedem.

Én olvastam özv. Horthy Istvánné Becsület és kötelesség című könyvét. Abban írja a grófnő, hogy portugáliai életüket azok az emberek támogatták pénzzel, akik megmenekültek apósa segítségével. Hálából, amiért a kormányzó az utolsó pillanatig védte őket a "tábortól".
Szerintem inkább azért gyűlölik gróf nagybányai Horthy Miklóst, mert kemény ellenállást tanúsított a 19-esekkel szemben. (Mint Landler J., és társai ellen. Csak, hogy tudjátok kikről is van szó.) Ezt nem bocsájtják meg neki soha, ezért öntik le, köpködik, stb.
Keressétek az igazságot!

Nem tudom milyen korú a Kovacsics István bíró, de felmenője biztos szintén bíró volt a Kádár rendszerben. -Na, ezért nem jutunk egyről a kettőre! Azt az ideológiát táplálták bele, amilyen most.-Hogy is mondják?-Kutyából nem lesz szalonna!

A Mózsi bátyám története roppant megható!--Már csak azért is, mert az én Édesanyám Erdély visszatérte után, elkészítette Vitéz Nagybányai Horthy Miklósnak ,és Nejének ,gobelin formában a portréjukat, és személyesen vitte fel nekik a várba. Ez volt a köszönet a Kormányzó Úrnak!---Bizony, nem tanultunk semmit arról a korról, én is a szüleimre hagyatkozva tudok mindent. Ők végig éltek 2 világháborút, -volt mit elmondjanak.-Sajnos, már csak fentről figyelik mi történik ezen az elkorcsosult földön!

Na és ezeket nem engedi nyugdíjba küldeni az a drága unió ....
Pedig ez még csak a jéghegy csúcsa. Ha a mindennapi ítélkezési gyakorlatot látnátok ... Tele van kommancsokkal a bírói szervezet, a Visinszkij-féle szovjet jogrendszer neveltjeivel akik kádári szellemben rendelkeznek emberek sorsa fölött... Hihetetlen, de Brüsszel ezek pártján áll, akik szépen köpönyeget forgathattak, de sajnos a személyiségük az megmaradt olyannak .. Egy újabb szoci kormányzás visszalépés lenne a múltba. Jól illusztrálja a mai magyar valóságot a közelmúltból két ítélet, Joav BLum nem bűnös (!) de Horthy Miklós meggyalázása társadalmilag hasznos...

Ha van olyan (és még mindig van) független biró, ki nem a fékeveszett fidesz szája ize szerint itél, az nem lehet más, mint a kommunisták elkötelezett hive...az elmeháborodottak társasága azt képzeli magáról, hogy az élet csupa-csupa narancstejföl, de egyszer rá kell majd döbbenniük ennek ellenkezőjére is!

Ennek semmi köze a fideszhez, inkább a maszophoz és a blankoltakhoz van köze.

Fordulj orvoshoz ! Lövésed sincs mi az a bírói függetlenség !

Mindenkivel egyet kell értenem az eddigi hozzászólások közül.Egy dolgot azért nem árt , ha tudunk: Dániel Péter egy szélsőséges zs1dó és mint ilyen , büntethetetlen.Talán néhány kemény politikus helyre tudná tenni a dolgokat , de úgy néz ki , hogy ilyen egyenlőre nincs e Hazában. Innen kívülről úgy látom , mint ha a politikusaink meg lennének fenyegetve , vagy egyszerűen HAZAÁRULÓK!

Ne haragudj, hogy bele szólok a véleményedbe, de létezik "ilyen" ember a hazánkban, ellen is állt nekik, kicsit a sarkukra is lépett.
Eredményeképpen válaszul kimutatták a még nem létező foguk fehérjét is és megsokszorozták karmaikat. Sajnos az ördög nehezen győzhető le.

Amíg ezek a vén dögök ítélkezhetnek, nem lesz rend!!!!!!! Megdöbbentő, hogy az adófizetők pénzén fenntartott bíróságon ilyen gátlástalan senkik mondják ki a hazugságokat. Ezek csak a qrcsányinak, veres-rezesnek, zs barátoknak tudnak"igazságot" szolgáltatni!!!!!Hol van most a jobbik????????Miért nem szervez tüntetést a gyalázatos döntések miatt????Pedig sokan lennénk!!!!!!!

Zavar a birói függetlenség??pedig dilis vezéretek mindent megtesz annak érdekében, hogy ez ne igy legyen...ugy látszik a vár , melyet bevenni kiván, erős alapokon álló szilárd fallal van körülvéve Birók!Ne hagyjátok váratok!!

jobbado
olyan vagy,mint egy vértelen barlangostest.

Milyen függetlenség? Kitől független? Az igazságtól!
Biztos, hogy szilárdan állnak, de egy vár sem áll örökké, mint a történelem mutatja. Egyébként meg szakadjon rájuk az ég! A "váraikból" meg tűnés nyugdíjba! Azt se nagyon érdemlik !

Felvetődött bennem a kérdés aki nem ismeri a pillanatonként változó adó-közbeszerzési és egyéb jogszabályokat az is felmenthető? A Joav Blum ügyvédje, aki őt jó pénzért képviselte, talán köteles volt ismerni a magyar jogot, ő nem elmarasztalható, a JB normális itéletével kapcsolatban? Ez rendben van? Vissza lehet tudatosan élni a szabályokkal, ügyvédi segédlettel? Itt mindenki ártatlan, gyanútlan, jóhiszemű, amnéziás és a bíróságon egyre-másra lehet vallomásokat visszavonni... csak a kisemberen lehet bőrnyúzást gyakorolni, újabb és újabb törvénymódosításokkal keserítve meg a gazdaságban még működő kicsiket-közepeseket...

Felvetődött bennem a kérdés aki nem ismeri a pillanatonként változó adó-közbeszerzési és egyéb jogszabályokat az is felmenthető? A Joav Blum ügyvédje, aki őt jó pénzért képviselte, talán köteles volt ismerni a magyar jogot, ő nem elmarasztalható, a JB normális itéletével kapcsolatban? Ez rendben van? Vissza lehet tudatosan élni a szabályokkal, ügyvédi segédlettel? Itt mindenki ártatlan, gyanútlan, jóhiszemű, amnéziás és a bíróságon egyre-másra lehet vallomásokat visszavonni... csak a kisemberen lehet bőrnyúzást gyakorolni, újabb és újabb törvénymódosításokkal keserítve meg a gazdaságban még működő kicsiket-közepeseket...

Dr.Böszme 6-évet tanult...A biro ügyvéd(Dániel)szintén legalább6-évet !Valakik osztetták a titulusokat...koma,sógoroknak...Vagy teljesen tudatosan keverik a trutyit...Kilátszik belőle valami haszon szerzés...!

A hozzászólásom, a moderátor szerint túl hosszú. Szerintem meg a keskeny banda túl bolond vagy aljas hazaárulók söpredéke. A hyde parkjuk meg kb olyan, mint a gulágé volt.

Bírói függetlenség... Hahaha Mészár Róza, a Kúria (LB) bírája, Varga Jenő felszámoló-milliárdos felesége. "Varga ... Puch László pártpénztárnokhoz és Lusztig Péter volt MSZP-s országgyűlési képviselőhöz, egykori megyei rendőrfőkapitányhoz"
a pécsi III/I. alosztály vezetője

valami igen mély szomorúság kerített hatalmába miután elolvastam ezt a cikket illetve meghallottam a hírt.
Nem akarom elhinni, hogy 2012 őszén még mindig itt tartunk.
Mikor lesz itt végre rendszerváltás, különösen erkölcsi megújulás.
Amíg az ilyen bírók döntéseket hozhatnak, egyáltalán bírók lehetnek, nem fog itt változni semmi.
Azt gondolom, hogy a 263-os politikai hatalom már régen tisztába tehette volna ezt a helyzetet ( is ). Ha nem az örökös megfelelési kényszer uralkodna vezető politikusainkon, hanem ténylegesen az igazi, keresztény erkölcs alapján és csak a nemzet érdekét szem előtt tartva cselekednének, nem itt tartanánk.
Minden néhai szocialista ország meg tudta ezt az akadályt ugrani.
Nekünk miért nem megy ?????????

Miért nem megy? Talán mert vezető politikusaink nem keresztény erkölcs alapján és nem a nemzet érdekeit szem előtt tartva cselekednek.

A Központi Nyomozó Főügyészség hét bíró esetében kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését, amely valamennyi esetben eredményre vezetett. (2011)

Te nagyon nem fogod fel a helyzetet, azt látom. Nem az a baj, hogy nem "Fidesz-érdek" szerint ítélt...kit érdekel. Hanem hogy hogyan. A bíró nem a jognak megfelelően ítélt, hanem - valóban - POLITIKAI NYILATKOZATOT tett, ami nyílt dekralása annak, hogy ő NEM FÜGGETLEN!!! Legalább a látszatra adott volna. Nem tudom, miket irogatnál itt, ha egy bíróság kimondta volna, hogy "a vétkes gyenge testi sértés okozásában bűnös, amikor arcul vágta Gyurcsány Ferencet, de erkölcsileg figyelemfelkeltő volt, így csak figyelmeztetésben részesítem." Ez szakmailag legalább akkora mellé lenne, mint a mostani ítélet. Ez a bíró szakmailag alkalmatlan a feladatára.

A felhozott példa nagyon tetszik. --------- és persze igazad van.

Az előzőt "jobbado"-nak írtam.

Tökéletesen igaza van Bayer Zsoltnak. Felháborító az ítélet az indoklással együtt. Ez is olyan ítélet, ami a magyar bírói kar tekintélyét rongálja. Csodálkozom, hogy jelét nem lehet látni annak, hogy a magyar bírók megtisztulási folyamatot kezdeményeznének a saját tekintélyük helyreállítása érdekében... Vagy mind ilyen kovacsics-féle?!

A mai demokráciákban el van választva egymástól a törvényhozó, a végrahajtó és a birói hatalom. A törvényhozókat négy évenként választjuk, ha nem megfelelőek, elküldjük őket. Hasonló a helyzet a végrehajtó hatalommal is, még ha közvetett módon is. A birói hatalom azonban teljesen független a népakarattól. aki kitanulta a szakmát és bekerült egy ilyen pozícióba, azt semmilyen kormány, semmilyen parlament és semmilyen közfelháborodás onnan el nem mozdítja. Azért ez a demokrácia egyik gyenge pontja.

Ez a pontos diagnózis. A törvényhozó hatalomra - vagyis a politikusokra - mégsem fölösleges mutogatni, ők azok ugyanis, akik ún. "enyhítő körülményeket" foglalnak jogszabályba, amit aztán a dörzsöltebb vétkesek és a dörzsöltebb bírák egyaránt (ki)használhatnak, kibúvóként, kiskapuként (ld. Cozma-ügy, hűtlen kezelések vádja alóli felmentések). Ezeket az "enyhítő körülményeket" kéne felszámolni, - természetesen Országgyűléseken - , és ezzel ellehetetleníteni a célzatos, a politikai, a szocista ítélethozatalt.

Köszönjük meg HÍR tv-nek, hogy megmutatta milyen alkalmatlan emberek maradtak ebben a hatalmi ágban. Egy olyan helyzetben amikor egy közpénzen ingyen jogi diplomát szerzett aktív ügyvéd (?!) hivalkodik vallási jelképével ismerve a polgári törvénykönyv hézagait - egy politikai szimpátiáját eláruló bíró elé kerül. Most itt tartunk. Az ügyvédi kamara akoljában hány ilyen morális selejt praktizálhat még ? A bírót alkalmatlanság és a bírói kar védelme érdekében miatt azonnal felmenteni!

Drága Móci bácsi! Teleki Pál képét miért nem tette ki? Ő tudta, hogy a horgasorrú területszerzési politikája nemzetvesztéshez vezet! Drága Bayer Zsolti! Karácsony Benőt miért nem kérdezed meg a horgasorrú nezetvesztőről? Éljen Dániel Péter a XXI. századi Szenes Hanna! Ne hagyjuk, hogy a szar.magyarok leigázzanak bennünket!!!

A magad szempontjából igazad van, csak ne akard ezt itt a Kárpátmedencében ránk erőszakolni. Annak az amerikai diáklánynak is igaza volt, aki testével próbálta megvédeni a palesztinok házait, meg - a maga szempontjából - annak a zs!dónak is igaza volt, aki buldózerével halálra taposta azt a lányt. Az igazság – ha egyáltalán létezik a mindenek felett álló igazság - már csak ilyen : összetettebb, mint ahogy szeretnéd.

A buldózeresnek nem volt igaza, mert aki nem tud életet adni, az ne vegye el a másét!
Embert ölni a legnagyobb bűn, és aki ezt teszi az pontosan így vész el....

Miota volt Eszak Erdely visszacsatolasa csak egyszeru terulet szerzes. Ezt meseld el egy Erdelyinek utana nem lessz gondod ra hogy jon e a nyugdijad vagy sem, mert tobbet nem lessz ra szukseged az bisztos.

Nem tudom Kovacsics olvassa-e a cikket és a hozzászólásokat, de szinte mindegy, a kovacsicsok ettől nem fognak megváltozni, nem is tőlük várjuk, hanem a Bírói Kamarától várnánk nemcsak egy enyhe ejnye-bejnyét, hanem egy határozott cselekvést, ami egyébként a Kamara hivatalbéli kötelessége lenne. Várjuk, hogy végre történik-e valami. Ha nem történik semmi, akkor tényleg nagy a baj.

Horthynak Estoril-ban lenne a helye, nem itt szennyezni az anyaföldet, mintahogy nyírőt is kivetette az anyaföld Székelyföldről!!!! Péter sok még a dolgunk!!!

Neked, meg roppant nehéz lesz a magyar föld, ha eljön az ideje!

Otthon Picinyem, otthon . . . . . . legyen sok dolgod Péterkével együtt. Címet tévesztettél. Mint vendégeknek, illene a többséghez igazodnotok! Ne írjátok elő a magyaroknak, h kit tisztelhetnek ! Senkiháziak !

Egyenlőre Horthy Miklós 1868.június 18.-án KENDERESEN született, ahol a családi kriptájuk áll. Ott van eltemetve, a szülőföldjén. Ő nem volt -idegen fajta hitvány söpredék!- Ő haza jött Portugáliából!!!

A TE-tórnábólfelmentett-fajtádnak meg egy moszkvára irányuló ágyucsőben...-reméljük mi Magyarok, hogy nektek mint "anyaföld" megfog felelni moszkva fölött, mint 'bélsár' ! Horthy Miklós Kormányzó úrnak pedig a Mátyás-templom díszkertjében ! A dohány utcai zsinat-szinházat felpakolni..irány afganisztán !

Oldalak