A demokrácia babonája

Bővebben a mai Magyar Hírlapban
A A A

A választásokhoz kapcsoló előzetes regisztráció tervezete, illetve Orbán Viktor néhány demokráciára vonatkozó megnyilatkozása újra éles vitákat provokált. A Nyugat számára a legszentebb alapigazság annak a feltételezése, hogy a nyugatias modernitás, vagyis az, amit ma demokráciaként ismerünk, az emberiség számára a történelem végét jelenti. Ezzel ugyanis létrejön minden létező világok legjobbika. Különös módon a nyugati gondolkodás itt önmaga lételméleti lényegével is szembekerül, hisz a nyugatias gondolkodás egyik alapvető dogmája a végtelen fejlődés axiómája.

Ha viszont ez helytálló, akkor idővel a demokráciát is evidens módon fel kellene váltania valami másnak. A felvilágosodás annak idején a sötét középkortól próbálta magát megkülönböztetni saját megnevezésével. Azt állította, hogy a középkor babonái helyére ő a tiszta ész logikáját állítja majd, és ezzel a létező világok legjobbika jön létre. A világban az elmúlt néhány évszázad alatt lejátszódó történések, és a világ mai állapotának fényében aligha kell e feltevés nyilvánvaló képtelenségét bizonygatni. Mindössze annyi történt, hogy a tradicionális, szakrális mitológiák, azaz babonák helyett a nyugati modernitás új babonákat eszkábált. Ezek közül a legismertebb a pozitivista-szcientista babona, az evolucionarista-progresszivista babona, a materialista-hedonista babona, és végül az egalitáriánus-demok­rácionista babona.

Az első arra a feltételezésre épül, hogy a nyugatias tudomány a maga mentális sémáival előbb-utóbb képes lesz a létezés minden kérdésére választ adni, amire meg esetleg mégsem, az a kérdés nincs is. A második arra a feltételezésre épül, hogy a világ folytonos fejlődésben van, és ami ma létezik, az minden eddigi létezőnek a csúcspontja. A harmadik arra a feltételezésre épül, hogy a világ döntően anyagi természetű, és az ember alapvető feladata az anyag által kiváltható érzéki gyönyörök élvezete. És végül az utolsó, amelynek lényege, hogy minden ember egyenlő, és az egyenlő emberek számbeli többsége automatikusan az igazság birtokában van.

Nos, vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről ez utóbbi feltételezést. Mint köztudott, a civilizációt építő ember elmúlt tízezer évének döntő többségét nem demokratikus feltételek között élte le, és ehhez képest ma is megrendítő hatású kulturális teljesítményekre volt képes. A nyugatias berendezkedés demokráciája legfeljebb egy-két száz éves múlttal bír, és máris számos jelét adja a hanyatlás, felbomlás súlyos tüneteinek, míg például az ősi Egyiptom négyezer éven át volt képes fenntartani egy olyan ma is bámulatra méltó világot, amelynek teljesítményeit nem hogy utánozni, de többnyire megérteni sem tudjuk.

Az emberi egyenlőség kérdése kizárólag a nyugatias modernitás jellegzetessége és a francia forradalommal robbant be a közbeszédbe. Tegyük hozzá, a francia forradalom leghatékonyabb egyenlősítő gépezete a vérpad, vagyis a guillotine volt, és ez azért nem igazán demokratikus érv. Ma már tudjuk, hogy ennek az eleve alaptalan feltételezésnek a valóságos célja éppen az volt, hogy a „minden ember egyenlő” felkiáltással lehetővé tegye, hogy a korlátlanul manipulálható tömeg mögül gyakorolhassa hatalmát egy törpe kisebbség minden addiginál kegyetlenebb diktatúrája. Az úgynevezett demokrácia születésének e brutális, és máig is minden embert iszonyattal eltöltő szimbólumát azért kell kötelezően minden július 14-én megünnepelni Franciaországban és szerte a világon, hogy így kizárható legyen minden ezzel ellentétes megközelítés.

Az egalitáriánus-demokracionista babona alapvető célja tehát az, hogy a hatalmi rendszer addigi átláthatóságát felszámolja. A klasszikus hatalomgyakorlási formákban ugyanis még átlátható hierarchia volt, és a döntést hozó uralkodó, illetve uralmi elit közvetlenül volt felelős tetteiért. A demokrácia rendszere ezt az átláthatóságot számolta fel. A döntéseket formálisan egy olyan rendszerre bízta, ahol látszólag az egyenlő emberek gyülekezete dönt, de olyan egyenlő embereké, akik leginkább a teljes informálatlanságukban, következésképp korlátlan manipulálhatóságukban „egyenlők”, igaz, abban nagyon. És a fékek és ellensúlyok léte semmit sem változtat, mert az ezeket biztosítani hivatott intézmények ugyanúgy a manipulatív rendszer fenntartásában és üzemeltetésében érdekeltek, ugyanis a cinikus és gátlástalan uralmi elitek kezében vannak.

A nyugatias demokrácia tehát valójában kezdettől fogva, és nyilván ma is a világtörténelem legravaszabb diktatúrája. És egyben a legveszélyesebb is, mert a valóságos hatalom ezzel tökéletesen láthatatlanná, következésképp ellenőrizhetetlenné válik. Döntéseinek és tetteinek következményeiért semmilyen felelősséget nem kell vállalnia. Ha a pusztító következmények már nagyon súlyosak, akkor legfeljebb beáldozza az épp akkor uralkodó elit bábfiguráit, s másokat, de mégis ugyanolyanokat hoz a helyükre. Ezt elnevezi demokratikus kormányváltásnak. Egy darabig a meglévő garnitúrákat csereberélgeti, aztán mikor már mindegyik elhasználódott, akkor létrehoz egy újabb sorozatot, mindezt pedig rendszerváltásnak nevezi. A mai, egyre súlyosabb globális válság azt jelzi, hogy erre az ellenőrizhetetlen diktatórikus világerőre most kezdenek visszahullani planetáris diktatúrájának pusztító következményei. Azt persze aligha remélhetjük, hogy a helyzet a közeli jövőben megváltozik, de legalább próbáljunk szembesülni a demokrácia végzetes csapdájával.

Hyde Park - Szóljon Ön is hozzá! - Regisztráció
Kérjük, csak a témához szóljanak hozzá és tartózkodjanak a becsmérlő, trágár szövegektől.
Cikkeink kommentálásához regisztráció szükséges.
Eddigi hozzászólások száma: 137

Hozzászólások:

Nagyon igaz amit a cikk a demokráciáról mond.

Az írás akkor is brilliáns, ha lényegi újat nem mond. Már sokszor töprengtem azon, hogy vajon Napóleon is ennek a láthatatlan hatalomnak a bábja volt-e. Neki ment a nagy monarchiáknak, de végül egyiküket sem tudta megsemmisíteni. Vajon feladata lett volna ez? Ami csak az első világégés eredményeképpen valósult meg? Kíváncsi lennék Bogár úr véleményére erről.

Igen,igazad van Ali,nekem is kezd hiányozni Bogár Uram irásából a megoldás!Mint már oly sokszor,tökéletes az okfejtése Bogár Uramnak!Ez csak a levezetése a dolgoknak-kronológiailag!De hiányzik a megoldás!A vége!A végkövetkeztetés!Nekem az jön be,hogy egy nagy világégésnek kell jönnie!De utána?Vagy a világégés is csak logikus,előre eltervezett folyamat?Irányitott folyamat?

Sokféle demokrácia van, s nem szabad lekicsinyelni a nép afféle egyetértését, mint ami 56-ban vagy 2010-ben vagy 2012 békemenetében történt nálunk. Vannak ihletett időszakok, ehhez szükség van a vezéregyéniségre. -- Ne kicsinyeljük le azt a rosszat, amit a modernitás hozott, mert ebből jön a további, a más, a nagyobb. -- A felvilágosodás nem a "létező világok legjobbikára", hanem a LEHETSÉGES világok legjobbikára tört -- volna, de a kifejezés Leibnizé és nem Voltairé. Több gondosságot!

János! Én nem neheztelek Bogár úrra azért, mert nem beszél megoldásról. Azt ugyanis szinte lehetetlen megmondani, hogy mi lesz a jövőben. Elég nagy feladat a múlt és jelen tisztán látása, mert ehhez sok lepelt kell lerántani. A láthatatlan hatalomnak ugyanis erős érdeke a ködösítés, a valóság leplekkel való elfedése.

5. Ebben sok igazság van. A vezéregyéniségek azonban lehetnek pozitív és negatív figurák, próféták és hamis próféták. A próféta csak annyit mond, hogy kövessetek, mert én vagyok az út. És ebben mélyen hisz is. A hamis próféta határozott, szép jövőt (pl. kommunizmust) is ígér, azután félrevezeti a tömeget.

6.Mézga Aladár!Én sem neheztelek igazán Ali Bogár Uramra,de elbizonytalanit akkor,mikor logikus levezetése után nem irja le (vagy nem akarja,vagy nem tudja)a végkövetkeztetést és a megoldást!Mégha az tragikus is!Egyébként szép napot neked!

Legnyilvánvalóbb példa a manipulálásra, hogy a bankstereket be kellene zárni. De nem zárják, mert a politikusoknak a manipulálásra – gyengék kedvéért a választási kampányra – a banksterek adják a pénzt, ez utóbbiak így mentesítik magukat a felelőségre vonás alól.

1. CAPITANO. Az se demokratikus, hogy outsiderként évek óta írogatod a saját liqudfidesz&maszop mantrádat, és mert nem úgy van, ahogy te akarod, hát szidsz mindenkit. Semmi biztosíték nincs arra, hogy úgy lenne jó, ahogyan te elképzeled! Ugyanis téged éppúgy „IRANYITANAK az altaluk teritettbol”, mint mindenki mást. Te is irányítva vagy, amiből a saját „antennáddal” annyit fogsz fel, amennyi abból neked tetszik, minden mást figyelmen ívül hagysz. Nem vagy elfogulatlan te sem.

4. STRAPA. Nem minden cikknek feladata a megoldás tálalása. Tudni kell a sorok között is olvasni és összerakni a mozaikokat – így összeáll a megoldás. Egyébként, mi lenne akkor, ha Bogár Úr leírná a megoldást? Hipp-hopp úgy lenne? Egy fenét! Az olvasók fele szidná őt, a másik fele egyetértene – aztán minden menne tovább úgy, ahogy eddig. Akinek kell a megoldás, az, rakja össze magának. Így se – úgy se lesz másképpen, mert nem Bogár Úr dönt, és nem mi döntünk a nagypolitikáról.

9. bolá. Nem csak a bankárok támogatják anyagilag a kampányokat. A felelősségre vonás alól pedig azért mentesülnek a politikusok, mert nem a teljes vagyonukkal felelnek, és mert „menet közben” nem hívhatók vissza.

Értelmes irás, gratulálok a szerzőnek. "Szabadság, Egyenlőség, Testvériség!" - hirdették annak idején a francia forradalmárok, miközben tizezreket gyilkoltak meg a nézeteik miatt és könnyelmű hölgyekkel fetrengtek a templomok oltárain (pl. Notre Dame) "A Ráció Istennői"-nek nevezvén azokat.

11.ld!Talán igazad van osszi,talán nincs!De ismerve Bogár Uram elméletét a világgazdaságról-már amit mi megismerhetünk cikkeiből-mégis hiányérzetem van !Mert amit sugall,és abból kiérthető az átlagos olvasó számára,hát az elszomoritó!Számomra ez azt jelenti,hogy nincs megoldás *donképpen,mert a megoldás kulcsával is a "láthatatlan világerő" rendelkezik!Gondold végig e cikk sugallatát,de utaltam már korábbi irásaira is!Szép napot neked is!

Ha rajtam múlna, minden politikusnak csak alapbért adnák, semmi mást! Munkájáért a teljes vagyonával kellene felelősséget vállalnia, és ha a választóinak többsége nincs vele megelégedve, bármikor visszahívható lenne. Mindjárt nem lenne olyan hatalmas tolongás a politikuspályára.

14. STRAPA. Erről írtam! Arról, hogy a közember (kisember) számára nincs megoldás, mert mindenről a látható erő és a láthatatlan világerő dönt. Nem mi.

Igen, már régóta írogatom, mondogatom, hogy korunkban a hatalom arctalan. Akikkel én/mi szembekerülünk a hatalom részéről, azok maguk is senkik. S nekik hiába mondom el véleményemet, javaslatomat, az semmit se ér. A hatalom igazi birtokosai láthatatlanok/elérhetetlenek az egyszerű polgár számára. De akkor hogyan beszélhetünk demokráciáról?

Remek összegzés! Ki-ki a maga értelmezése szerint összegezhet és saját életének további cselekedeteivel tudja befolyásolni a jövö alakulását.

Nem is lehet kivédeni a zsarnokságot mindaddig, amíg a kisebb-nagyobb társadalmi közösségek SZÜKSÉGES hierarchiáját élesen el nem választjuk a kisebb-nagyobb humánközösségek KÖZÖS életformájától, életvitelétől, kultúrájázól, ha közérthetőbb, akkor az írott, vagy éppen iratlan "társadalmi szerződéstől"!!! Ha a hierarcichikus piramis valamennyi szintje NEM szerves része a kisebb-magyobb humáncsoportoknak, nem az egészet szolgálja, nem azokat erősíti, vagy éppen meg sem akarja érteni, akkor NEM LÉTEZIK DEMOKRÁCIA, akármennyire szajkózunk is róla. -------------------------------------------------------------------A NEMZETKÖZÖSSÉGNÉL DEMOKRATIKUSABB és TÁGABB, szabadabb TÁRSADALMI közösség N.E.M LÉZETIK!!!! Azon egyszerű oknál fogva, hogy az együttélők sok-sok évszázad alatt kisérletezték ki maguk Ettől a demokrácia ZÁRT intézmény!!!!!!

A demokrácia olyannyira ZÁRT intézmény, hogy csak akkor működőképes, amikor azt a DÉMOSZt szolgálja, annak szellemében működik, amelyik a közösséget kialakította!!!!! Minden más esetben legfeljebb DÉMONKRÁCIÁRÓL (pol'korrekt nyelven ZSARNOKSÁGRÓL!) lehet beszélni!!!!

Megszólalt a modern, 21.sz.-i gépromboló, Bogár László.

Persze, a hierarchiát minden korszakban lehet kifogásolni, ám eltekinteni tőle NEM LEHET! Jelen korunkban éppen az okozza a legnagyobb gondot, hogy maga a hierarchikus berendezkedés mondta fel a demokrácia összes szabályát. A fiskális politika íróasztalok mellett kiötlőtt, vad, utópisztikos társadalmi berendezkedést ERŐSZAKOL, méghozzá dogmatikus formában a folyton kisérletező, kihívásokhoz állandóan igazodni képes TAPASZTALATI DEMOKRÁCIA helyébe. De lényegében erről szól maga a cikk is!!!

NÉPROMBOLÓ atomaták nem is csereszabatosak a DÉMOSSZAL!

Abban a mumusnak beállított feudalizmusban még a koronás király is úgy védelmezte népét az idegen támadásoktól, hogy "U.T.Á.N.A.M"!!! Nem egy koronás fő bele is halt esetleg a vesztes csatába. EGYÜTT ÉLT-HALT a vezetett néppel. Ennek a "demokráciának" már a jelszava is antidemokratikus: -ELŐRE!

Nem kellene bagatellizálni Orbán Viktor mondatát, amit a demokrácia más rendszerrel való esetleges felváltásáról mondott. Mert nem arról beszélt, hogy majd száz év múlva mi lesz, hogy esetleh addigra kialakulnak majd más rendszerek is, hanem arról, gogy gazdasági túlélésünk érdekében a demokratikustól eltérő rendszerben gondolkodik. Most ! Értjük? Olyan pedig egy van csak: diktatúra.

Négyévenkét egyetlen napra korlátozott "demokrácia" egyáltalában nem demokrácia, csupán h.ó.h.é.r.választási lehetőség! Még akkor sem, ha közben papírhalmazokkal látják el a választókat olyan kérdésekkel, amelyekre a válszokat is előírják.

Ami pedig a gazdasági túlélésünket illeti, azért tesz legkevesebbet az Orbán-kormány is! Elfelejtette visszaszerezni az élelmiszeripart, visszaállamosítani az állam valamennyi KÖTELEZETTSÉGÉT, egészségügytől az oktatásig. Ráadásul az ország területét (a démosz életterét) egészen a vízkészletekig (a démosz természetes életfeltételéig) idegen t.u.l.a.j.donosok kezére játsza továbbra is. Pedig már tavaly fel kellet volna készülnia a várható hét szűk esztendőre, és TREMELNIe, VERMELNIe kellett volna, közben természetesen felkészülni a termés megvédelmezésére a nemzetközi rablóhordál elől.

Egy Magyarságkutató Intézetre nagyobb szüksége lenne Magyarországnak, mint holmi Habsburg Kutatóra, vagy Tom Lantos Intézetre, mert egyik "identitása" sem azonos a magyarság tudattal!!

A demokrácia nem babona, hanem egy kulturközösség alaposan kidolgozott belső szabályzata az élet kihívásaira. Babona az, amit széplelkű utópisták kreáltak és erőszakoltak a helyébe!

Mennyire nagy igazság!

Köszönet Laci bácsinak a bambulásra hajlamos szellem felfrissítéséért. Minden mondata telitalálat.
Márai S. "Föld, föld" c. regényében említ egy ázsiai katonát, aki olyat talál mondani, hogy az író az az ember, aki meg tudja írni azt, amire mi gondolunk.
Mindazonáltal továbbra is ceterum censeo: LIBERÁLFASIZMUS c. könyv tanulmányozásra ajánlott. A piros borítójáról már messziről felismerhető.

A hierarchikus piramis egyetlen téglája sem működhet rendeltetésszerűen mondjuk a Marson! Valamennyinek fontos szerepe van az építményben, függetlenűl attól, melyik szinten került beépítésre. Maga, az építményeggyüttes a DEMOKRÁCIA, nem pedig a tervrajz.

A sivatagban szétszóródott kövek csupán emlékei egy hajdani piramisnak, (a politikában egy demokráciának, vagy kultúrának!) Kultúrákat legfeljebb papíron lehet megtervezni, ám működtetni csakis a gyakorlatban lehet. Viszont egyetlen ember, sőt, még embercsoport sem képes ebben a témában tökéleteset alkotni azon egyszerű oknál fogva, hogy ilyesmihez embernek NINCS minden szükséges tudás a birtokában! Az egész történelem, amit evolúcíónak is nevezünk, csupán KISÉRLET a tökéletesítésre. Ám az evolúcíó nem is egyetlen ember, vagy embercsoport műve, hanem valammenyi emberé, aki csak élt, él, vagy élni fog a Földgolyón!

Ha netan meg nem jottek volna ra,jo lene mar tudomasul venni hogy diktaturaban elunk..500 eve mindig is befolyas alatt alltunk...regen a nemesseg volt hazaarulo..most ez a tolvaj kadarelit....aki a rendszevaltassal meggazdagodott mind gazember..mivelmiattul lett otmillio koldusa az orszagnak....egy megoldas van..a passziv ellenallas...mivel a szavazolapon nincs olyan hogy egyiket se valasztom..ne menj szavazni...

Kedves turanida hozzászóló, vajh érted-e a demokratikus különbséget a saját helyzetedben a bankárok és teközötted?

Valóban, a liberálfasizmus a legveszélyesebb ideológa, ha úgy tetszik dogma a történelem folyamán. Nem a klasszikus "fasizmus" ellen kellene ma már harcolni, hanem éppen ez ellen a globális veszedelem ellen. Az "antifasizmus" valójában egy világméreteket öltött "fasizmus" álruhája. HIV-vírus hatás, olyan biológiai vegyi anyag, amivel az immunrendszer természetes működését teljesen vissza lehet szorítani!!

#36. ekezetnelkuli! Éppen arról "értekezek", ha nem vetted volna észre, amikor élesen elválasztom a hierarchikus berendezkedést a demokratikus berendezkedéstől. A BANKÁRHIERARCHIA egyáltalában NEM A demokrácia hierarchiája.

A nemesség intézményesen NEM volt soha hazaáruló akkor sem, ha néhány főnemenél nagyon elszállt olykor a hatalmi gőg! Ne tessék már Károlyi Mihályt egy csoportba helyezni gróf Széchenyi Istvánnal!

Bogár uram visszatért igazi énjéhez, az ország legnagyobb demagógjához méltóan ír. Churchill is megmondta, "a demokracia egy rossz államforma, de nincs jobb". Igaza van. A demokracia, a mai formájában tökéletesíthetö, ez törtenik a nyitott társadalmú nyugati országokban. Ez az irány nem visszafordítható. Az egy évvel ezelötti norvég mészárlás napján, amikor egy esztelen 76 embert mészárolt le, sokan a demokratikus jogok megkurtítását várták Norvégiában. A norvég miniszterelnök még aznap a lakossághoz fordult. "A mi válaszunk; több demokráciát" Ez a norvég társadalmat még jobban összekovácsolta. Mi az alternatívája Bogár uramnak? Az, mint Orbánnak, aki kijelentette, hogy egy skandináv formában gyakorolt demokrácia a félázsiai nép körében nem elképzelhetö? Igen, azt akarja, ha a Vezér is mondja. Vissza a diktatúrába? Minden jel arra mutat.

Egyébként a nemesség senkinek sem hullott ingyen az ölébe, miként a mostani vezető-rétegnek a vagyon. Bizony, alaposan ki kellett érdemelni, méghozzá csakis az ország, a nemzetközösség ÉRDEKÉBEN tett szolgálattal. Ma éppen a hazaárulásokat és a nép feláldozását díjjazák a "demokratikus" politikában.

#36. ekezetnelkuli!!! NYITOTOTT TÁRSADALMAT NEM LEHETESÉGES DEMOKRATIKUSAN MŰKÖDTETNI!!!!! Amelyik társadalom nyitott mindenféle, azámára ártalmas kórokozóra, az ELPUSZTUL!!!! GLOBÁLISAN IS!!!

A #42. Tévedésből lett ekezetnelkulinek címezve. Benne maradt az egeremben. #40. Buxtehude-nek szólt!

Ami a norvégoknál demokratikus, az a japánoknál valami egészen más.

i.
üdv. Mea Culpa
Minden relatív - mondotta Bolyai!
A CION BÖLCSEINEK JEGYZÖKÖNYVEIben olvasható, hogy nem kell a megoldást! A megoldás abban a pillanatban kell, mikor szügségetettik a megoldás! Elöre nem kell rágodni rajta! Akik írták a ... JEGYZÖKÖNYVEket azt is megírták,
hogy minnél több az írka-firka, annál jobb; a sok irka-firkától kaotikus állapot teremtödik,
s így csak kevesen képesek átlátni a szitán, azaz tájékozodni a sok irka-firka között!

A politikai turmixmasinából kiöntött massza nem demosz, hanem robotgépezet! Démosz nélkül aligha beszélhetünk démoszról, pláne nem demokratikus intézményről.

A CION BÖLCSEINEK JEGYZÖKÖNYVEI azt is meg irták, hogyan kell semlegesiteni és ezzel megbénitani egy közzöséget, országot, kontinenst! A közzöség alapja az egyén; ha sikerül megbénitjuk az egyeni kezdeményezést; a csata 50% megvan nyerve! Mivel lehet megbénitani az egyéni kezdeményezést;
az elittel, mint csoporttal, mint zárt közzöséggel, zárt kommünal el kell hitetni,
hogy ök az egyedüliek akik tudják és értik a dolgok menetét és ök tudják orvosolni a felmerülö problémákat! Mivel a szervezet, a zárt közzöség hierarchikus automatikusan kizár, megbénit minden egyéni kezdeményezést! A szervezet, a zárt közzöség a hierarchia csúcsától, a vezértöl várja a megoldást, de mivel a vezér is csak egy ember; az ember nem tud mindent megoldani, azaz a vezér és ennek élcsapata!

iii.
Ha, a vezér és ennek közzösége narcisztikus, kapzsi, hülye, hazug, beképzelt
és egyébb *ember-állati* *rendküli* vonásokkal rendelkeznek annál könyebb a cél elérése, azaz az egyéni kezdeményezést megakadályozni!
Ahol az egyéni kezdeményzésnek kevesebb akadálya van egy társadalomba, annál fejletebb a közzöség,
vagy az illetö közzöség annyira indokrinált különbözö ideologák által, s mivel az egyén is a közzöség alkotó tagja, az egyént is elragadja a *közzöség szelleme és akarata*! Van példa rá, hogy USA-ban egy család, egy egyén kifizette az állam adósságát: Pl.: Ted Turner offers to cut US debt to UN.

iv.
CION BÖLCSEINEK JEGYZÖKÖNYVEI
5. JEGYZOKÖNYV
Nincs nagyobb veszély,
mint az egyéni kezdeményezés,
ha tehetséggel párosul, többet érhet el,
mint az emberek milliói,
akik között elhintettük az egyenetlenség magvát.

Úgy kell irányítanunk a gój társadalom nevelését, hogy ahányszor csak olyan helyzettel kerül szembe, amely egyéni kezdeményezoerot igényel, kétségbeesett tehetetlenségben csüggessze le karjait.
CION BÖLCSEINEK JEGYZÖKÖNYVEI

40. Buxtehude
Tiszteletttel kérdezem, Churcill butasága olyan mint Lenin? Élt, él, és élni fog?
Csak Mo.-ról gondolkodva a Tanár úr nagyon beletrafált. A képviselők , akikre szavahatunk, ismeretlen mukik. Nem tudjuk kik rángatják a zsinort a padláson. Volt itt már minden párt hatalmon és a demokrácia nevében ontják magukból a hülyeséget. Teljesen elszakadtak a valóságtól, szerintem nem is láttak élő embert a T. Ház faléain kívül.

46. Turanida
A választáson az étlap üres. Most kire szavazzak?
És akik szavaznak, mit tudnak aza adott pártról? Mindenki csak arra akar szavazni, aki két forinttal többet ígér. Ez nem demokrácia.

Például megkérdezték-e a Budapesti lakosokat, hogy kérnek-e ennyi plázát? Nem , kellett Demjánnak a zsíros biznisz. A beton tömegeket nem is tudom, hogy fogják majd lerobbantani a lakott területeken.
megkérdezték-e őket, hogy a metrora költött euro milliárdok megérik -e? tele van félbehagyott likakkal a város, és ez így is marad. Hiszen uj buszokra, villamosokra se tellik!

Oldalak