Nyilvános az ügynöklista!

Bővebben a mai Magyar Hírlapban
A A A

Honlap indult  a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ kiadásában az egykori állambiztonság ügynökhálózatának SZT-, azaz szigorúan titkos tisztjeiről Boér Zoltán, Fráter Olivér és Ungváry Krisztián (1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány) történészek levéltári kutatásai alapján. A hódmezővásárhelyi Emlékpont Múzeum vezetőjének Blazovich Péter történésznek beköszöntőjét az alábbiakban olvasható.Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően újjászervezett ügynökhálózat, a társadalomba történő legtökéletesebb beépülést, a „csend társadalmának” létrehozását kívánta elérni. Az így kialakított állambiztonsági mechanizmus – főbb elemeit tekintve – egészen 1990-ig változatlan struktúrában működött. A pártállam idején az állampolgári és emberi jogok intézményes semmibevétele és sárba tiprása a diktatúra általános gyakorlatává vált. A mechanizmus működésének megrendelői és haszonélvezői a mindenkori állampárt vezető testületeinek szintjén, a politikai elit tagjai között keresendők. Mellettük azonban – Medgyessy Péter (D-209) esetén kívül – mindeddig rendkívül kevés szó esett a hivatásos szolgálati jogviszonnyal rendelkező szigorúan titkos állományú tisztek szerepéről. Az 1990 óta a közbeszédben újból és újból felmerülő ügynökkérdés megvitatásának társadalmi jelentőségén és tudományos igényű feldolgozásán túl a kutatás fontos figyelmet fordít azon személyek tevékenységére is, akik hivatásos szolgálati jogviszony alapján, de fedőmunkahelyükön keresztül szolgálták az állampárt érdekeit, és hajtották végre az állambiztonság által számukra meghatározott feladatokat. A szigorúan titkos (SZT) állományú tisztek szerepének vizsgálata az állambiztonsági rendszer működésének megértése szempontjából kulcsfontosságú.Jelen kutatás az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, a BM III/II. Csoportfőnökség állományába tartozó SZT-tisztek iratanyagának feldolgozását tűzte ki feladatul. Az itt közölt adatok tudományos kutatás céljából a Levéltártól kért iratokban található adattartalmak tényszerű közlésére szorítkoznak. A kutatás négy forráscsoportot vont be a feldolgozás körébe. Kiindulópontja az a 409 darab SZT-karton volt, amely a közzétett adatbázis gerincét alkotja. Ezt egészítette ki a fogyatéki anyag részét képező, a III/II. Csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai között található illetményügyek 375 db dossziéja és az a 66 darab fedőszámos SZT-karton, amelyek feldolgozása révén számos kiegészítő adat jutott a kutatók birtokába. A kutatás legfontosabb alapanyagát az a 386 darab SZT-tiszti személyi gyűjtő jelentette, amely változó összetételben ugyan, de főszabály szerint a szolgálati adatlap mellett felvételi javaslatot, minősítést, önéletrajzot igazolványképet, valamint a szolgálati idő megállapításához szükséges dokumentumokat tartalmazza. Az összesített adatok alapján elmondható, hogy ezen iratcsoportokból 673 SZT-tisztre vonatkozólag sikerült adatot nyerni, akik közül 551 személy név szerint is beazonosítható volt. A csak fedőszámmal szerepeltetett 122 fő közül azonban - további levéltári kutatás révén - még számos személy azonosítható be.Általánosságban elmondható, hogy az SZT-tisztek jelentéseit eredetileg úgynevezett „levelező" és „biztonsági" dossziékba rakták le. E dossziék közül azonban a Levéltárban egyetlen egy sem található, így azokat feldolgozására nem kerülhetett sor. Az SZT-tisztek összegyűjtött és rendszerezett adatainak közzétételén túl azonban célkitűzés volt, hogy személyiségükre, politikai meggyőződésükre és állambiztonsági munkájuk megítélésére is szolgáltassanak a kutatók információkat. Az egyes adatlapok biográfia rovataiban olyan releváns idézetek és azt kiegészítő információk szerepeltek, amelyek alkalmassá teszik a tanulmányt az adott SZT-tiszt személyiség jegyeinek és szakmai munkájának megítélésére is. Ugyanezen célt szolgálja a szigorúan titkos tisztek korabeli lakcímének szerepeltetése is, amely szociográfiai szempontból jelent lényeges információt a téma tudományos igényű kutatásához.Jelen kutatás az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, a BM III/II. Csoportfőnökség állományába tartozó SZT-tisztek iratanyagának feldolgozását tűzte ki feladatul. Az itt közölt adatok tudományos kutatás céljából a Levéltártól kért iratokban található adattartalmak tényszerű közlésére szorítkoznak. A kutatás négy forráscsoportot vont be a feldolgozás körébe. Kiindulópontja az a 409 darab SZT-karton volt, amely a közzétett adatbázis gerincét alkotja. Ezt egészítette ki a fogyatéki anyag részét képező, a III/II. Csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai között található illetményügyek 375 db dossziéja és az a 66 darab fedőszámos SZT-karton, amelyek feldolgozása révén számos kiegészítő adat jutott a kutatók birtokába. A kutatás legfontosabb alapanyagát az a 386 darab SZT-tiszti személyi gyűjtő jelentette, amely változó összetételben ugyan, de főszabály szerint a szolgálati adatlap mellett felvételi javaslatot, minősítést, önéletrajzot igazolványképet, valamint a szolgálati idő megállapításához szükséges dokumentumokat tartalmazza. Az összesített adatok alapján elmondható, hogy ezen iratcsoportokból 673 SZT-tisztre vonatkozólag sikerült adatot nyerni, akik közül 551 személy név szerint is beazonosítható volt. A csak fedőszámmal szerepeltetett 122 fő közül azonban - további levéltári kutatás révén - még számos személy azonosítható be.Általánosságban elmondható, hogy az SZT-tisztek jelentéseit eredetileg úgynevezett „levelező" és „biztonsági" dossziékba rakták le. E dossziék közül azonban a Levéltárban egyetlen egy sem található, így azokat feldolgozására nem kerülhetett sor. Az SZT-tisztek összegyűjtött és rendszerezett adatainak közzétételén túl azonban célkitűzés volt, hogy személyiségükre, politikai meggyőződésükre és állambiztonsági munkájuk megítélésére is szolgáltassanak a kutatók információkat. Az egyes adatlapok biográfia rovataiban olyan releváns idézetek és azt kiegészítő információk szerepeltek, amelyek alkalmassá teszik a tanulmányt az adott SZT-tiszt személyiség jegyeinek és szakmai munkájának megítélésére is. Ugyanezen célt szolgálja a szigorúan titkos tisztek korabeli lakcímének szerepeltetése is, amely szociográfiai szempontból jelent lényeges információt a téma tudományos igényű kutatásához.A kutatások eredményeit a www.szigoruantitkos.hu honlapon lehet megtekinteni. Az e honlapon Boér Zoltán,Fráter Olivér és Ungváry Krisztián (56-os Intézet) történészek által elvégzett alapkutatás révén közzétett adatok hozzájárulnak az állambiztonsági múlt egy eddig kevésbé ismert területének, a szigorúan titkos állományú tisztek világának megismeréséhez és megértéséhez. 

Hyde Park - Szóljon Ön is hozzá! - Regisztráció
Kérjük, csak a témához szóljanak hozzá és tartózkodjanak a becsmérlő, trágár szövegektől.
Cikkeink kommentálásához regisztráció szükséges.
Eddigi hozzászólások száma: 80

Hozzászólások:

NEM KELLET VOLNA ÍGY ELKAPKODNI !

mindegyiket felakasztani, de előbb vagyonelkobzás.

Kit érdekel már az ellenforradalom, vagy, hogy 6o évvel ez elött ki volt ügynök. A rezsit most kell fizetni, jó lenne a családot is egybe tartani, és még egy kicsit élni. De ez már egyre nehezebb. Jó lenne ha a fidesz is a jelen koral foglalkozna, és nem a multba merengene.

És a megbízók listái?! És az ország megannyi -nemzetközi- szerződése, dokumentuma?! És a pártok átláthatóságát igazoló, bizonyító dokumentumok hol vannak még midig?! És az ügynökök kivonása a közéletből -minimum!-, miért nem történt, miért nem történik meg!

Hol vannak az adósságunkat, az adósságcsapdákat bizonyító szerződések, hitelszerződések, dokumentumok?! Sehol! Mert valójában nem is adósságról van szó, hanem aljas hazugságról, az ország, a társadalom kirablásáról! Ilyen adósságcsapda, adósságteher nem létezik, uraim!

gagarin57:

Minden áldozatot érdekel.
Majd az áldozatok fogják megmondani, mikor ELÉG, nem a gazemberek!

Te biztosan magad is közremüködtél, azért fújod itt az undorító kommunista propagandádat hetek óta.

Jobb késön, mint soha.
Kik voltak a megbízók ?

Ne tegyünk fel ilyen álszent kérdést, hiszen ezt mindenki tudja.
Nyilvánvalóan a Magyar Dolgozók Pártja, a Magyar Szocialista Munkáspárt, az elnyomó orosz hatalom és csatlósai és elvtársai.

Persze, hogy szeretnénk a besúgók nevét is, kedves levi.
Remélem, hogy eljön az a nap - hamarosan - amikor az összes árulónak, bérencnek egy nyugodt pillanata sem lesz, mert rettegni fognak a felelösségre vonástól.

Na ésha "nyilvános"(haha) eza ügynök lista?
van itt nyilvános vén 56-os komcsi belügyminiszter
aki százakat küldott akasztani, NA ÉS MIVAN?? na

Most lettek a besúgó takarítónők nyilvánosságra hozva, a főnökök dossziéja már rég a KGB irattárában figyeli ezt a töketlen vergődést.

8-as liberális. : Semmi féle propaganád nem fujok. Csak azt akarom érzékeltetni, hogy van család 2 gyermek, lakás egy lo éves kocsi, és az asszony most ment el a polg. m. hiv.-ba felvenni a 31 657 ft fizetését. És ezután jön a rezsi fizetés. Munkahely melyet a fidesz igért az egy millió, még nem ért ide, meg gondolom sehova sem ért még el. Nem is fog.Semmiben nem müködtem, 56-ban még nem is éltem. Csak az a dühitö, hogy ilyen okoskodó cikkek meg jelenek. Ez oszt remek hir a mai viszonyok között. Más fontos dolog nincs is, csak ez, hogy ilyeneken meregjünk.

7.
Most nem az államadósságról van szó, hanem a kommunista bérencekröl, besúgókról, akik szisztematikusan tönkretették, elárulták, megnyomorították 1945 óta saját hazájuk népét.

12.

Ez a legfontosabb, mert amíg a múlt nincs felszámolva, nincs elörelépés.

l4. Már 20 éve számolgatják, oszt sehova se jutottak. Az az csak oda, hogy az ország padlóra került. Hát szép egy idöszak volt ez a remek demokrácia. 7-nek igaza van.

Sajnos a listán megtaláltam egy-két közvetlen és közvetett főnökömet a MÁV - ból ! Akkor is szép csendben sejtettük , hogy szemét besúgók. Azt azonban, hogy ők szervezték a az önkéntes vagy megzsarolt "jelentést készítőket " elég keserű volt megtudni. l.: Fülöp Lajos osztályvezetőként volt beépített BM-es ügynök. Ragyogó. Kedves gagarin 57 - akit nem érdekel a szülőhazájának valódi történelme az bizony úgy értékeli élete napjait mint Ön és hasonló véleményű magyar ember. Sajnálom. A helyzet annyiban változott, hogy most a pénz, a mindennapi megélhetésért, elérhetetlen célokért való hajsza osztja meg a kisemberek tömegeit és hülyíti őket immár húsz éve a ránkszabadított bulvármédia. Nehéz a felismerés és bavallása annak, hogy meg lettünk vezetve ma meg aki nem tud ellenállni a hamis ígéreteknek ( média,... ) az bizony vergődik a pénzszerzés napi csapdájában.

Hát érdemes végigböngészni.
Egy biztos, egyiknek az ősei sem a Vereckei hágónál jöttek az országba. Főleg az anyja neve rovat beszédes. Hozzáteszem az 19-es vörösterror utáni listákon mindenütt szerepelt az (izr) bejegyzés, ezt most is kérnénk megjelölni, hogy mindenki tisztán lásson, az is aki vak. Mert nem kevés van aki néz, de nem lát.

Hat igen! Persze, hogy kell egy nyilvanos lista. Sokan nem tudnak vele mit kezdeni, azok sem akiket szemelyesen is erintett mint,pl. aki ma is szenved anyagilag, erkölcsileg.Kevessebb nyugdijat kap mert börtönben ült...stb.Itt Nemetorszagban eppen tegnap derült ki ,hogy az ugynevezett Birthler miniszterium egyik vezetö munkatarsanak vissza kellett lepnie ,mert stazi (avos) besugo tisz volt 1990-ig! Az ujfajta miniszteriumban , mint technikai föosztaly vezetö volt. Munkakörebe tartozott többek között a volt szt. listak feldolgozasa, digitalizalasa! Mint magasrangu hivatalnok biztosan nem bago fizetest vitt haza,a nyugdija is több lesz, mint az en fizetesem most!Akit meg besugott az biztosan ült egy par evet.elvesztette a munkahelyét.

5.Komcsi vagy vaze!Fostok,jogosan.

Ebben a listában nem a beszervezett, megzsarolt besúgók szerepelnek, hanem "akik hivatásos szolgálati jogviszony alapján, de fedőmunkahelyükön keresztül szolgálták az állampárt érdekeit, és hajtották végre az állambiztonság által számukra meghatározott feladatokat."

Nem ugyanaz. Ezek pénzt kaptak a fedőállásukban, jutalmakat.
Most meg magas nyugdíjat.

Nyilvànvalò a kommunista spicli banda jò nyugdijjal éli vilàgàt minden felelôség vonàs nélkül. Ezalatt wiesentàlék àllandòan ùjabb és ùjabb magyar "nàcikat" fedeznek fel bàrhol a vilàgon és követelik az élitélésüket. Ideje lenne ennek a terrorista àlapotnak véget vetni. A komcsik megùsszàk minden zaklatàs nélkül még mindig, pedig Gyurcsàny nincs a 2/3-ba. Furcsa dolgok ezek nagyon. A 2/3 ezalatt mit csinàl, nem màst mint a cigànyok és zsidòk biztonsàgàrol gondoskodik. Ès a magyarok?! Mi lesz velük ha ez folytatòdik igy még néhàny évig? Most kell cselekedni, mert holnap màr késô lesz!

S.Tpmy: hol voltàl te a rendszervàltàs elôtt...?

a lista bizonyára nem teljes, arra figyelnek ezek.. S hiányzik az, aki most a legföbb padlássöprűjének jelentkezett -alig pár évig-Shylocknak..

POKORNI LISTÁJA

Miután kiderült, hogy a bálnákkal foglalkozó tudomány, a balneológia oktatása fizetős lesz, szerkesztőségünk mindent megtett a teljes lista megszerzése érdekében, és sikerült.

A hozzánk került tervezetben szerepeltek a beterjesztő Pokorni Zoltán személyes megjegyzési is, így kivételesen teljes képet kapunk egy döntési mechanizmus részleteiről. Íme az állami támogatásból kikerülő szakok listája:

Kriminológia – mivel nem magyar félszigetről van szó, így ez is fizetős lesz, de: ha tihanyológia szak indul, az mehet ingyen.

Esztétika – kedveljük a Baltikumot, de a Tallini Egyetemen sincs magyarétikai tanszék, ha ott lesz, mehet. (Szóljatok a Martonyi Janinak, hogy gyorsítsa!)

Sinológia – menjen át a Műszakira, és nem támogatjuk: a vasút a múlt, a repülés a jövő!!!

Turkológia – ne szórakozzatok! Bálásológia, meg használtangológia ne legyen??? NO!

Radiológia – ezzel foglalkozzanak az Annamariék, nem támogatom.

Patológia – ezzel nem tudom mi legyen, várjunk. Ha a Debrecen leigazolja a AC Milántól, akkor a Kossuthon lehet ilyen szak.

Mongolisztika – az ELTE-ről tegyétek át a SOTE-ra, legyen fizetős, de húzzátok be szponzornak a Pető Intézetet.

Mentortanár-képzés – nem fizetjük, RTL-hez átirányítani mindenkit.

Judeolisztika – itt valamit elírtatok szerintem, de menjen a TF-re, ott oktassák a cselgáncsot!

Buga Jakab

SZIGORÚANNEMTITKOS.HU ! :)))

MI EZ AZ OLDAL?! VALAMI POSZTUMUSZ MEMENTO A TROTTYOS KOMCSI ÜGYNÖKÖK SIRATÁSÁRA?! NÉZZÉK MÁR MEG A SZÜLETÉSI ÉVEK SZÁMÁT, ADATAIT A WEBOLDALON!

Mit érünk el ezzel? Szórakozunk?! A parlamentben lévőkkel mi lesz?!

MAGYSEMMI,HU -MILLIÓKÉRT!!!!

28. levi:
"...Mint naálam fiatalabb,joggal vesd meg a generációmat,de tettest soha sem fogsz találni... "

Kedves Levente,

csak az aljas, kommunista bérenceket itélem el, és persze segítöiket.
Nagyon helyesen tetted, hogy fiatalon elmentél.
Én még fiatalabb voltam, mint Te, amikor disszidáltam. Nagyon boldog vagyok, hogy azt a lépést megtettem, férjem rábeszélésére.

Föleg a gyerekeim jövöje miatt fontos ez. Örülök, hogy nem kell többé abban a bolondok házában élni.

28. levi:

Észre vetted, mennyire beijedtek azok, akiknek félni valója van?
Retteg a sok gazember, áruló, besúgó. S most még azt merik mondani, hogy ez nem fontos!!!

Addig fontos lesz, amig az utolsó áldozat is azt mondja, elég.

csa egy hiba van. Szelejtált lista. Kik voltak az elhárítük, a tartótisztek, a főoperatívök, a munkásőrök, a pufajkások, a sortüzek irányítói.

Csurka miért nincs a listán?!

MI EZ AZ WEBOLDAL?! VALAMI POSZTUMUSZ MEMENTO A TROTTYOS KOMCSI ÜGYNÖKÖK SIRATÁSÁRA?! NÉZZÉK MÁR MEG A SZÜLETÉSI ÉVEK SZÁMÁT, ADATAIT A WEBOLDALON!

Mit érünk el ezzel? Szórakozunk?! A parlamentben lévőkkel mi lesz?! Totálisan hiányos a weboldal!!! Sok név hiányzik a listáról, akikről a médiában korábban már szó esett!

levi: a cikkben az internet link! :)))))

Medgyessy-re rákerestem az oldal keresőjében -még csoda, hogy az ő neve ott van! :)))) de attól még ő is köszöni, de nagyon is köztiszteletnek örvendhet és örvendezhet -persze a saját köreiben... :))))

A weboldal bevezető tanulmány szövege egyenesen méltatja a lista által felsorakoztatott pozíciós trottyokat! Tevékenységüket ezt a rendszert élteti és indokolja is! BRAVÓ! :))))))

S.Tomyka: te nagyon gyanús vagy már régóta!

Amit szintén írsz 41-es kommentedben:

"Abban a kérdésben, hogy ezen személyek valóban SZT-tisztnek tekinthetők-e, a kutatás nem kívánt állást foglalni."

1: ez a saját szöveged-e?! :))))

2: Ha megnézted a weboldalt, akkor láthatod az oszlopokat: SZT-TISZTEK, STB! :)))))

35. S.Tomy.:

Köszönöm, kedves Tomy.

HOPPÁ!!!! NEKEM EZ A LINK MÁR NEM IS MŰKÖDIK!

A TISZTEK LISTÁJA: http://szigoruantitkos.hu/szt-tisztek/

Na! Most már megy! :))

MOST MÁR TÉNYLEG MEGKÉRDEZEM!: KIK A FRANCOK FÓRUMOZNAK ITT?!

Kedve Tomy:

Látod, most igen sokan elkezdik rémülten a keresést, hiszen akarják az árulók tudni, hogy saját nevüket megtalálják-e.
Jót lehet most szórakozni ezeken a gyávákon.

Észrevettem, hogy igen sokan itt a fórumon Téged támadnak, s mindennek elneveznek. Föleg azok, akik a legbutábbak. Itt is - mint egész Magyarországon - az aljasok a hangadók.
De nekünk nem kell együtt üvöltenünk a farkasokkal.

Etarsak! Etarsnők! Barataim?! Ami krumlileves, az legyen krumlileves, Eh. Elársak!!!

Legyetek észen és gondolkodjatok, mert e napokban akarja a háttérhatalom levéglegesíteni magyar uralmát! Mert:
Rohadt unalmas mán a fideszesek qrva gyenge dumája és hírterelése. Mert arról egy árva szót nem hajlandóak mondani:

MIKOR CSUKJÁK LE AZ ORSZÁGRONTÓKAT, ÉS MIKOR FOGJÁK VISSZAFIZETTETNI A PÉNZÜNKET, AZ ELLOPOTT EZERMILLIÁRDOKAT!!!

Amíg e két kérdésről hallgatnak, mint xar a fűben, addig minden csak fülkeforradalmáros parasztvakítás!!!

liberális és tomika beszélgetése sokatmondó, arra, amit írtam, nincs szintén normális válaszuk :)))

Hát akkor várjátok meg, amíg sorra kerültök szépen, mert ami jön, azt nem kerülhetitek el! :)))))

Íme a S.Tomika szövegére írt kommentem:

S.Tomyka: te nagyon gyanús vagy már régóta!

Amit szintén írsz 41-es kommentedben:

"Abban a kérdésben, hogy ezen személyek valóban SZT-tisztnek tekinthetők-e, a kutatás nem kívánt állást foglalni."

1: ez a saját szöveged-e?! :))))

2: Ha megnézted a weboldalt, akkor láthatod az oszlopokat: SZT-TISZTEK, STB! :)))))

frankzappa: sajnos ez van!, totális dezinformálás...!,

akkor nem írnánk ennyit ugyanis!, igaz-e? :)

Húsz év után?
Ja, már mindenki kicsemegézte a zsarolhatókat, aki bújt aki nem, a többit ledarálták, a maradék már úgyis súlytalan.
Baromira nem érdekes.

51-:-)

54 Gondolkodunk, igen, tesznek róla, hogy kisiklassanak minden jogos igényt, ami az a főkolomposok elszámoltatására, vagy az elzabrált ezermilliárdok visszafizetésére irányulna!
E Z a Fidesz...

Ez qrva nagy kaland...olyan elterelő:))))))))))))))))))))
Amig világ a világ addig mindenütt, mindig lesznek ilyenek.

Engem is kineveztek, előlépetettek itt már titkos ügynökké-is, aki a fórumokról és a fórumozókról jelent! :))))))))))))))

Szóval, minden nyilvános! :)))))))))))))

Oriza!
Inkább együnk rántott húst!

Leggyanúsabb számomra a B-40 számú ügynök!!!!!!!

leszittrend 63: az meg mi, ki? :)))

Oldalak