Törvénytelenségek a végrehajtásban

Bővebben a mai Magyar Hírlapban
A A A
Zoltán Hunor Csaba: Ugyan a valós tényeket feltáró őszinteségemért meg akartak hurcolni, de végül érvényre jutott az igazság

Nyolc nap helyett majd nyolc hónapig tartott, mire megszületett az a jogerős bírósági döntés, amely Zoltán Hunor Csaba önálló bírósági végrehajtó hivatali felfüggesztését megszüntette. A tavaly nyári interjúban lapunknak elmondta, a parlament egyik albizottsági ülésén jelezte: hiénák uralják a hatósági árveréseket. Két ügyben eljárást indítottak ellene, ennek következtében hivatalából felfüggesztették, és bírósági végrehajtók jelentek meg az irodájában.– Hét hónap telt el azóta, hogy tavaly, a parlamenti meghallgatását követően felfüggesztették a kamarai tagságát, így nem dolgozhatott.– Valóban. Az Országgyűlés ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási albizottságában végrehajtási eljárásokkal kapcsolatban a véleményem szerinti legfontosabb és legégetőbb kérdésekre hívtam fel a figyelmet, és a problémák orvoslására tettem javaslatot. Ennek részeként mondtam el, hogy az árverési hiénák egymás közt összebeszélnek, közvetlenül az árverés előtt megállapodnak arról, hogy az árverésre kerülő ingatlant melyikük vásárolja meg a lehető legalacsonyabb áron. S ez súlyos károkat okoz az államnak, a szakmának, az embereknek, végső soron az egész társadalomnak.– Mi történt az eltelt hónapokban?– Vártam arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság (LB), azaz a Kúria mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság döntsön az ügyemben. Ugyan a végrehajtásról szóló törvény kimondja, hogy nyolc napon belül kell határoznia a másodfokú bíróságnak – felfüggesztés esetén a fellebbezésről –, ám a nyolc nap helyett hét hónap telt el a felfüggesztésem óta.– Hogyan lett a nyolc napból hét hónap?– Nem szeretnék véleményt nyilvánítani, pusztán a tényeket közlöm: amikor felfüggesztett az elsőfokú fegyelmi bíróság, a jogszabályi rendelkezés szerint a Fegyelmi Tanács – amely az ügyet elbírálja – egy hivatásos bíróból és két végrehajtó fegyelmi bíróból állt. A fegyelmi bíráskodásnál a végrehajtók esetében kizáró okot jelent, ha a végrehajtó ellen büntetőeljárás folyik.– Csak nem azt akarja mondani, hogy az ön ügye azért húzódott idáig, mert nem volt két olyan végrehajtó fegyelmi bíró, aki ellen ne folyt volna büntetőeljárás?– Sajnos, pontosan ez történt. Az LB értesített levélben arról, hogy szabályszerű fegyelmi tanács nem alakítható az ügyemben, mert a végrehajtói kamara által a Legfelsőbb Bíróságra delegált végrehajtók között nem volt két olyan végrehajtó, aki ellen ne folyt volna büntetőeljárás. Ennek folytán az LB nem tudott olyan tanácsot alakítani, amely eljárhatott volna az ügyemben. Szintén a testület tájékoztatásából tudom, hogy az LB megtette a szükséges intézkedéseket az igazságügyi tárca felé.– Mi történt ennek nyomán?– Az igazságügyi kormányzat elindította a végrehajtási törvény idevágó rendelkezéseinek módosítását, amelyet tavaly december 21-én meg is szavazott a parlament. Ezzel pedig a fegyelmi bíráskodás lehetőségét kizárólag hivatásos bírókra bízta az Országgyűlés, és január elsejével a végrehajtói kamara által delegált végrehajtók fegyelmi bírói tisztségét megszüntette a jogszabály.– Ha innen nézzük, akkor nem is késlekedtek az ön ügyében.– Azt gondolom, hogy a törvénymódosítás hatálybalépését követően a Kúria „gépezete” olajozottan működött. Január elseje után új fegyelmi tanácsot kellett kijelölni, s új fegyelmi bírákat kellett választani immár hivatásos bírák személyében. Így idén, február 13-án végre megszületett a Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság határozata.– Mi áll ebben?– Az, hogy megszünteti az állásomból való felfüggesztést, mert az elsőfokú bíróságnak nem volt jogszabályi alapja arra, hogy ezt elrendelje.– Milyen egyéb következménye lett annak, hogy önt jogellenesen felfüggesztették hivatalából, hiszen ez alatt a több mint fél év alatt nem dolgozhatott?– Csak a pontosság kedvéért: nem a végrehajtói kamarai tagságomat, hanem a végrehajtói tevékenységemet függesztették fel. Ennek következtében munkatársaim egy része fölmondott, mivel nem tudtam munkát biztosítani nekik, és az irodám nem működött. Az eltelt hónapokban bevételem nem volt, csak kiadásaim keletkeztek. A végrehajtói kamara pedig tartós helyettest rendelt ki részemre.– Ez mit jelent?– Azt, hogy a nálam lévő ügyek iratait elszállította, s egy másik irodában folytatta a végrehajtói tevékenységemet. Ebben az ügyben érdekes volt a kamara hozzáállása. A munkám folytatását egy végrehajtó-helyettesre bízta. Az érdekesség az ügyben az, hogy évek óta teljesít mellettem is végrehajtói szolgálatot végrehajtó-helyettes. Mégsem őt rendelte ki a kamara, hanem egy másik végrehajtó mellett dolgozó végrehajtó-helyettest. További furcsaság, hogy a kirendelt végrehajtó-helyettes és az őt foglalkoztató végrehajtóval szemben büntetőeljárás folyik. Az ügyészség azzal vádolja őket, hogy egy lefoglalt gépjármű árverésére a jegyzőkönyvben feltüntetett helyen és időben ténylegesen nem került sor.– Egyébként mi a tartós helyettes feladata?– Biztosítania kell a végrehajtó irodájának zavartalan működését. A kamara által kirendelt tartós helyettes úgy látta biztosítottnak az irodám működését, hogy az alkalmazottakat nem foglalkoztatta, és a végrehajtási iratokat elszállította az irodámból. A kamara az iratok kiadására soronkívüliséget rendelt el. Az iratok elszállítását egy másik – szintén a kamara által kirendelt – tartós helyettesre bízták. Ez a tartós helyettes végrehajtó, és érintett egy érdekes ügyben. Még végrehajtó-helyettesként dolgozott az illető, amikor az őt foglalkoztató végrehajtó árverésén az élettársa megvásárolt minimáláron egy ingatlant, majd rövid idő múlva közel nyolcvan százalékkal magasabb összegért túladott a lakáson. Az pedig – gondolom – csak véletlen lehetett, hogy az árverést nem hirdették meg a kamara árverési újságjában. Valószínűleg az is csak véletlen egybeesés, hogy én éppen az árverések körüli visszásságok megszüntetéséért emeltem fel a hangom.– Mindezekért kártérítésnek van jogalapja?– Azt kijelenthetem, hogy jelentős anyagi kár ért az elmúlt hónapokban, de jelenleg még számszerűsíteni sem tudom ennek összegét. Ám sokkal jelentősebb az erkölcsi kár, ami ért, mert az elmúlt időszak alatt úgy beszélhettek rólam az emberek, mint „a felfüggesztett végrehajtóról”, holott jogellenesen fosztottak meg a munkavégzés lehetőségétől. Jelen pillanatban azonban a kártérítésnél sokkal előbbre valónak tartom, hogy a végrehajtói irodám működése helyreálljon.– Milyen szabálytalanságok történtek az ügyében, és kik követték el ezeket?– Több szabálytalanság is történt. Csak példának említettem, hogy a kamara által kirendelt tartós helyettes az irataimat elszállította. Miután a Kúria visszahelyezett az állásomba, megkíséreltem az iratok visszavételét, ám nem jártam sikerrel, mert az iratok visszaadását a tartós helyettes megtagadta. Sőt a felfüggesztésem megszűnését követően a végrehajtói letéti számlámról közel 22,5 millió forintot átutalt egy olyan vállalkozásnak, amelyikben ő maga is tulajdonostárs.– Mi alapján nem adta vissza az iratait a tartós helyettes?– Arra hivatkozott, hogy őt a kamara rendelte ki tartós helyettesnek, s e pozíció megszűnéséről szintén a végrehajtói kamarának kell rendelkeznie, s őt értesítenie.– Eszerint a tartós helyettes fölülbírálta a bíróság határozatát?– Úgy tűnik, hogy ez történt. Időközben azonban megkaptam a kamara határozatát is, amelyben az illető helyettesi jogviszonyát március 12-vel szünteti meg. Az a különös jogi helyzet áll elő, hogy én, mint kinevezett önálló bírósági végrehajtó a felfüggesztésem eltörlését követően dolgozni vagyok köteles. Ám ugyanazon végrehajtói álláshelyen a kamarai határozat alapján egy másik személy ugyanezt a tevékenységet látja el. Úgy gondolom, ez a jogállamiság követelményével mindenképpen szembe­megy.– Az iratok nélkül hogyan tud dolgozni?– Bár igaz, hogy ez akadályozza a munkámat, szerencsére az ügyfelek együttműködnek, és behozzák a szükséges, ám rendelkezésemre nem álló iratokat. Annyiban próbálom segíteni a jogkereső közönség érdekeit, hogy addig, amíg a helyzet nem normalizálódik, nemcsak adott napokon, hanem mindennap félfogadást tartok 9–16 óráig, ezzel is gyorsítva az ügyek intézését.– Ma, amikor már szembesült azzal, hogy milyen retorzió érte, amiért őszintén beszélt a parlamenti szakbizottság előtt a végrehajtás anomáliáiról, újra végigcsinálná?– Ma is teljes mértékben fenntartom, amit az albizottság előtt egy éve elmondtam, és elmondanám most is. Sőt azok a folyamatok, amelyek ezt követően történtek, mind engem igazolnak.– Mire gondol?– Például arra, hogy azóta az Országgyűlés úgy módosította a végrehajtási eljárásról szóló törvényt, hogy a jövőben ingatlanárverés csak elektronikus úton tartható, kizárva ezzel az összejátszás lehetőségét. Ez az idén hatályba is fog lépni, s ezzel megszüntethetők az ingatlanárverések körüli visszásságok. Sőt az interneten történő árverésnél nemcsak, hogy nem kerülnek egymással kapcsolatba az érdeklődők, hanem garantálható, hogy az elérhető legmagasabb áron lehet értékesíteni az adós ingó és ingatlanvagyonát. Ezzel pedig máris közelebb kerültünk a végrehajtási eljárásról rendelkező törvény eredeti céljához. Ahhoz, hogy az adós és a hitelező ügye rendben lezáruljon, és ez ne járjon az adós „kifosztásával”. Továbbá számomra az is fontos, hogy ugyan az őszinteségemért és a jobbító törvénymódosító javaslataimért meg akartak hurcolni, de végül érvényre jutott az igazság.

Hyde Park - Szóljon Ön is hozzá! - Regisztráció
Kérjük, csak a témához szóljanak hozzá és tartózkodjanak a becsmérlő, trágár szövegektől.
Cikkeink kommentálásához regisztráció szükséges.
Eddigi hozzászólások száma: 2

Hozzászólások:

Egyszerűen hihetetlen. Vagy csak sablontörténet? "nem volt két olyan végrehajtó, aki ellen ne folyt volna büntetőeljárás. Ennek folytán az LB nem tudott olyan tanácsot alakítani, amely eljárhatott volna az ügyemben." Vajon azok a végrehajtások, amiket a büntetőeljárás alatt álló végrehajtók végrehajtottak, törvényesek? Vagy mivel nem azok, az eredeti állapot simán visszaállítható az ügyeikben?

tragikus de ez a helyzet.a mai végrehajtói kar a kamarájukkal az élen élet és h.a.lál urai.
egyszerűbben szólva mint egy elszabadult hajóágyú.
azt csinálnak amit akarnak,törvényen felül állnak,tesznek ők a kúriára meg az im re. lehet akár zsíros összekapaszkodás is a háttérben