Erdős Pálra emlékezik a világ

A A A
A nemzetközi matematikai élet középpontjába került a Magyar Tudományos Akadémia
Erdős Pál születésének századik évfordulója alkalmából a világ 53 országából érkező, közel 700 résztvevővel nemzetközi matematikai konferencia kezdődött hétfőn az Akadémián. A Magyar Tudományos Akadémia, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, az ELTE és a Bolyai János Matematikai Társulat közös szervezésében július 1. és 5. között zajló nagyszabású nemzetközi esemény célja, hogy Fields-érmes, Wolf- és Abel-díjas matematikusok, jeles tudóstársak és tanítványok körében állítsanak méltó emléket a matematika számos ágát gazdagító, világhírű tudósnak. Az Akadémia kiemelten támogatja a konferenciát, amelynek fővédnöke Pálinkás József.

 

Az Akadémia elnöke köszöntőjében valódi géniusznak nevezte Erdős Pált, aki a számelméletben, a kombinatorikában, a halmazelmélet és a valószínűség-számítás terén egyaránt hatalmasat alkotott. „A matematika szinte valamennyi ágát művelte, és a tudomány alkalmazásában is kivételes eredményeket ért el. 1521 tudományos publikációja, a jelentős tételek és bizonyítások egy kivételes matematikus elme páratlanul gazdag, eleven és derűs életművét tárja elénk” – hangsúlyozta Pálinkás József.

Mint kiemelte, Erdős Pál számos összetett matematikai problémát megoldott. „De az ő matematikája nem csupán a megoldások, hanem a problémák felismerésének és megragadásának tudománya is. Egyesek, így többek között az Abel-díjas magyar matematikus, Szemerédi Endre szerint is nagysága részben éppen abban áll, hogy szinte művészi szintre emelte a matematikai problémák felismerésének képességét. Márpedig a jó válaszokhoz csak a jól feltett kérdések vezethetnek el. Erdős Pál, ez a kivételes matematikus, ez a páratlan elme így inspirálta egy teljes évszázadon át a tudósok nemzedékeit, hogy új bizonyításokat, igazi tudományos válaszokat dolgozzanak ki” – fogalmazott Pálinkás József, hozzátéve, hogy a konferencia résztvevőiek száma, elismertsége egyértelmű bizonyítéka annak, hogy „Erdős Pál emléke, hatása és matematikai hagyatéka ma is él, és még hosszú ideig élni fog”.

A Wolf-díjas Erdős Pál (1913–1996) a 20. század egyik legkiemelkedőbb matematikusa volt, aki szerteágazó és megtermékenyítő matematikai munkásságával a matematika számos ágát gazdagította. A világ valaha élt egyik legtermékenyebb s egyben legismertebb matematikusa volt, köszönhetően egyedi látásmódjának, zseniális problémafelvető képességének, tudásának, valamint folyamatos vándorlásának és számtalan kutatóhoz fűződő baráti-szakmai kapcsolatának.

Bár 1934-ben elhagyta az országot, Erdős Pál sohasem szakította meg kapcsolatát a magyar matematikával. A hazai szellemi közeg mindvégig fontos maradt az életében. Ő maga is rendkívüli hatással volt a magyarországi kutatásokra: a matematika tudományának nyugati világtól vasfüggönnyel elzárt hazai művelői lényegében általa tudtak ideje korán bekapcsolódni a nemzetközi tudományos vérkeringésbe. Számelméleti kutatásaival megteremtette a magyar iskolát, a hatvanas években Rényi Alfréddal kidolgozta a véletlen gráfok elméletét. Nyomdokain indult el a kombinatorika jeles művelője, Lovász László Wolf- és Kiotó-díjas matematikus, az MTA rendes tagja. Az egyik Erdős–Turán-sejtés bizonyítása hozott 2012-ben Abel-díjat Szemerédi Endrének, az MTA rendes tagjának. Közvetlen munkatársai és gondolatainak hazai közvetítői voltak Hajnal András és T. Sós Vera, az MTA rendes tagjai. Erdős Pál és Rényi Alfréd kutatásai keltették fel Barabási Albert-Lászlónak, az Akadémia külső tagjának, a bostoni Északkeleti Egyetem és a Harvard Egyetem professzorának érdeklődését az olyan nagy hálózatok iránt, mint amilyen az internet vagy az emberi agy.

A konferencia 150 meghívott előadója között olyan világhírességekkel találkozhatunk, mint az ausztrál-amerikai tudós, Terence Tao, a prímszámok neves kutatója, aki 24 éves korában lett a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (UCLA) professzora, és 31 évesen érdemelte ki az egyik legrangosabb matematikai elismerést, a Fields-érmet. Előadást tart Lovász László és Szemerédi Endre akadémikus, akit 2012-ben tüntettek ki a matematika Nobel-díjaként számon tartott Abel-díjjal. A meghívott előadók sorában található Bollobás Béla, a Cambridge-i Egyetem professzora, az MTA külső tagja, a Fields-érmes Timothy Gowers brit matematikus, akit a Nature 2012 decemberében az elmúlt év tíz legjelentősebb tudósa közé sorolt, illetve a szintén Fields-érmes Elon Lindenstrauss, a Princeton Egyetem és a jeruzsálemi Héber Egyetem professzora is.

Mint T. Sós Vera, a konferencia elnöke az mta.hu-nak elmondta, ez a harmadik tanácskozás, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia Erdős Pál munkásságának szentel. Az elsőt 1996-ban, egy nappal a világhírű matematikus temetése után rendezték: a világ minden tájáról érkeztek a közeli barátok és munkatársak, hogy bemutassák, milyen szerepet játszott Erdős Pál a matematika világában. A másodikra 1999-ben került sor, amelyen már nemcsak kutatásait összegezték, hanem azt is, hogyan hatott a munkássága a matematika tudományára. A centenáriumi konferencia célja pedig főként az, hogy megmutassa, milyen kutatási irányokat jelölt ki a világhírű matematikus tevékenysége.

„Olyan területek vannak kibontakozóban, amelyek létrejöttében jelentős része van Erdős Pál munkásságának. Elmondhatjuk tehát, hogy az első konferenciát a múltnak, a másodikat a múltnak és a jelennek szenteltük, míg a centenáriumi tanácskozás egyaránt szól a múltról, a jelenről és a jövőről” – fogalmazott T. Sós Vera.

Lovász László, a tanácskozás elnöke kiemelte, hogy a konferencia az egész nemzetközi matematikusközösséget megmozgatta, a szakma legkiválóbbjai vesznek részt rajta, köztük három Fields-érmes, valamint az Abel-díjas Szemerédi Endre. „Ez a hatalmas érdeklődés mutatja, milyen óriási hatással volt Erdős Pál a magyar matematikára, több területét a világ élvonalába emelte, olyan területeket, amelyek például a számítógépek, a matematika belső fejlődése miatt nagy jelentőségűek” – mutatott rá az akadémikus, aki különösen örvendetesnek tartja a fiatal résztvevők nagy számát a konferencián.

A tanácskozás iránt megnyilvánuló óriási érdeklődés Szemerédi Endre meggyőződése szerint is Erdős Pálnak a jelenkori matematikára gyakorolt befolyásával magyarázható. „A világ minden tájáról eljöttek a legkülönbözőbb területeken dolgozó matematikusok, részben személye, részben pedig a matematikai munkássága iránti tiszteletből” – nyilatkozta az Abel-díjas matematikus.

Terence Tao nagy megtiszteltetésnek nevezte a meghívást, és óriási várakozással tekint a konferenciára, amelyen a matematikustársadalom legkiválóbbjai tartanak előadást. Mint az mta.hu-nak elmondta, nyolcévesen találkozott Erdős Pállal, aki mély benyomást gyakorolt az ifjú matematikuspalántára, később pedig támogatta felvételét a Princeton Egyetemre. „A személyes okok mellett szakmailag is kötődöm Erdős Pálhoz, hiszen kutatásaim jelentős része, különösen a kombinatorika területén, a zseniális magyar matematikus munkásságán alapul” – fogalmazott Terence Tao.

Timothy Gowers brit matematikus, aki jelen volt az Erdős Pál emlékére rendezett 1999-es konferencián is, nagyon örül, hogy ismét Budapesten lehet, a Magyar Tudományos Akadémián, amit részben magyar kapcsolataival magyarázott: „Erdős Pál munkássága nagy hatással volt az én kutatási területemre is, másrészt szoros munkakapcsolatban állok Bollobás Bélával, a Cambridge-i Egyetem professzorával.”

Hyde Park - Szóljon Ön is hozzá! - Regisztráció
Kérjük, csak a témához szóljanak hozzá és tartózkodjanak a becsmérlő, trágár szövegektől.
Cikkeink kommentálásához regisztráció szükséges.
Eddigi hozzászólások száma: 0