Czakó Gábor

A A A
Szerző képe: 

Essen hát az eső és bátran hulljon a hó!

Mottó: „…tanári pályám kezdetén azt írtam volt Hunfalvy Pálnak: »szép, szép az urak nyelvészkedése, de az Istenért, fogjanak már egyszer olyan nyelvészkedéshez is, amely hoz valamit a konyhára… Ide tova harminczkét év telt el azóta, és ma is csak ott állunk«.” Finály Henrik akadémikus, 1886. VII. 16.

Mottó: „…tanári pályám kezdetén azt írtam volt Hunfalvy Pálnak: »szép, szép az urak nyelvészkedése, de az Istenért, fogjanak már egyszer olyan nyelvészkedéshez is, amely hoz valamit a konyhára… Ide tova harminczkét év telt el azóta, és ma is csak ott állunk«.” Finály Henrik akadémikus, 1886. VII. 16.

Hyde Park - Szóljon Ön is hozzá! - Regisztráció
Kérjük, csak a témához szóljanak hozzá és tartózkodjanak a becsmérlő, trágár szövegektől.
Cikkeink kommentálásához regisztráció szükséges.
Eddigi hozzászólások száma: 0

Julianus még megértette keleti őseinket

1235-ben Bolgárországban egy magyar asszony megmutatta Julianus barátnak a magyarokhoz vezető utat, s ő „Megtalálta őket a nagy Ethil folyó mellett. Mikor azok meglátták és megértették, hogy magyar, nagyon örültek megérkezésének, körülvezették házanként és falvanként, és hévvel tudakozódtak keresztény véreik királyságáról és országáról. És bármit is akart nekik elmondani akár hitükről, akár egyébről, nagyon szorgalmasan hallgatták őt, mivel nyelvük teljességgel magyar volt. Megértették őt is, és ő is azokat.”

1235-ben Bolgárországban egy magyar asszony megmutatta Julianus barátnak a magyarokhoz vezető utat, s ő „Megtalálta őket a nagy Ethil folyó mellett. Mikor azok meglátták és megértették, hogy magyar, nagyon örültek megérkezésének, körülvezették házanként és falvanként, és hévvel tudakozódtak keresztény véreik királyságáról és országáról. És bármit is akart nekik elmondani akár hitükről, akár egyébről, nagyon szorgalmasan hallgatták őt, mivel nyelvük teljességgel magyar volt. Megértették őt is, és ő is azokat.”

Hyde Park - Szóljon Ön is hozzá! - Regisztráció
Kérjük, csak a témához szóljanak hozzá és tartózkodjanak a becsmérlő, trágár szövegektől.
Cikkeink kommentálásához regisztráció szükséges.
Eddigi hozzászólások száma: 23

Ellentétek egység

Más helyeken már többször írtam arról, hogy az ellentétek a magyar szavakban és gondolkodásban kölcsönösen áthatják egymást. Magyarázatul a Hamvas Béla szavával: őskori, tehát a Püthagorasz–Zarathusztra–Buddha téridővonal előtti-alatti korra és tájra utaltam, ahol és amikor ez általánosan elfogadott eszme volt. Ennek igazolására legyen elég az untig idézett ún. Hermész Triszmegisztosz mondatot idevonni: „Ami fönt van, az van lent is, és ami lent van, az van fönt is.” Tehát Ég és Föld egymás tükörképei. Az ellentétek feszítik ugyan a létet, de nem robbantják szét, mivel éppenséggel föltételei az eleven létezésnek.

Más helyeken már többször írtam arról, hogy az ellentétek a magyar szavakban és gondolkodásban kölcsönösen áthatják egymást. Magyarázatul a Hamvas Béla szavával: őskori, tehát a Püthagorasz–Zarathusztra–Buddha téridővonal előtti-alatti korra és tájra utaltam, ahol és amikor ez általánosan elfogadott eszme volt. Ennek igazolására legyen elég az untig idézett ún. Hermész Triszmegisztosz mondatot idevonni: „Ami fönt van, az van lent is, és ami lent van, az van fönt is.” Tehát Ég és Föld egymás tükörképei. Az ellentétek feszítik ugyan a létet, de nem robbantják szét, mivel éppenséggel föltételei az eleven létezésnek.

Hyde Park - Szóljon Ön is hozzá! - Regisztráció
Kérjük, csak a témához szóljanak hozzá és tartózkodjanak a becsmérlő, trágár szövegektől.
Cikkeink kommentálásához regisztráció szükséges.
Eddigi hozzászólások száma: 0

Szavárdok

Kothay Nándor szobrászművész (1921–2000) a Temes megyei Ótelken gyermekeskedett, szerb, román, német környezetben. Pajtásai nyelve ráragadt. A Főiskolán 1948 után Pátzay Pál tanítványa volt, ám lélekben inkább Medgyessy Ferenchez húzott.

Kothay Nándor szobrászművész (1921–2000) a Temes megyei Ótelken gyermekeskedett, szerb, román, német környezetben. Pajtásai nyelve ráragadt. A Főiskolán 1948 után Pátzay Pál tanítványa volt, ám lélekben inkább Medgyessy Ferenchez húzott.

Hyde Park - Szóljon Ön is hozzá! - Regisztráció
Kérjük, csak a témához szóljanak hozzá és tartózkodjanak a becsmérlő, trágár szövegektől.
Cikkeink kommentálásához regisztráció szükséges.
Eddigi hozzászólások száma: 0

Mi magunk

Ősidők óta vizsgálják az orvosok a betegek nyelvét, mert az sok kóros elváltozásról ad jelet a hozzáértőnek. A nyelvvizsgálat a mai napig szokásos, noha újabb és mélyebbre hatoló eszközök és módszerek is rendelkezésre állnak. A több szempontú vizsgálat általában jobb eredményekkel kecsegtet.

Ősidők óta vizsgálják az orvosok a betegek nyelvét, mert az sok kóros elváltozásról ad jelet a hozzáértőnek. A nyelvvizsgálat a mai napig szokásos, noha újabb és mélyebbre hatoló eszközök és módszerek is rendelkezésre állnak. A több szempontú vizsgálat általában jobb eredményekkel kecsegtet.

Hyde Park - Szóljon Ön is hozzá! - Regisztráció
Kérjük, csak a témához szóljanak hozzá és tartózkodjanak a becsmérlő, trágár szövegektől.
Cikkeink kommentálásához regisztráció szükséges.
Eddigi hozzászólások száma: 19

Pár szó a hun kérdésről

A tudomány mai álláspontja szerint az európai hunok részben azonosak a kínaiakkal majd kétezer éven át észak–északnyugat felől szomszédos és gyakorta hadakozó hsziungnukkal. Némelyek szerint a kínaiak népi neve, a „han” is a „hun”-ból eredt. A kínai forrásokban igen sok nyelvemlékük maradt fönn. A magyar krónikás és népi hagyomány szerint tőlük származunk.

A tudomány mai álláspontja szerint az európai hunok részben azonosak a kínaiakkal majd kétezer éven át észak–északnyugat felől szomszédos és gyakorta hadakozó hsziungnukkal. Némelyek szerint a kínaiak népi neve, a „han” is a „hun”-ból eredt. A kínai forrásokban igen sok nyelvemlékük maradt fönn. A magyar krónikás és népi hagyomány szerint tőlük származunk.

Hyde Park - Szóljon Ön is hozzá! - Regisztráció
Kérjük, csak a témához szóljanak hozzá és tartózkodjanak a becsmérlő, trágár szövegektől.
Cikkeink kommentálásához regisztráció szükséges.
Eddigi hozzászólások száma: 47

Viszályos viszonyok

A Czuczor-Fogarasi Szótár (1862-74, CzF.) és a Magyar nyelv történeti- etimológiai szótára, a TESz. (1967-1976) között alapvető különbség, hogy előbbi a mi nyelvünkből kiindulva próbálja megérteni a magyart magát és a többi nyelvhez való viszonyát. Utóbbi a finnugor – FU – nyelvekből igyekszik levezetni a miénket, s nem tételezi föl, hogy volna saját „természeti rende”, miként azt Kresznerics Ferenc (1766-1832), első nagyszótárunk írója leszögezte.

A Czuczor-Fogarasi Szótár (1862-74, CzF.) és a Magyar nyelv történeti- etimológiai szótára, a TESz. (1967-1976) között alapvető különbség, hogy előbbi a mi nyelvünkből kiindulva próbálja megérteni a magyart magát és a többi nyelvhez való viszonyát. Utóbbi a finnugor – FU – nyelvekből igyekszik levezetni a miénket, s nem tételezi föl, hogy volna saját „természeti rende”, miként azt Kresznerics Ferenc (1766-1832), első nagyszótárunk írója leszögezte.

Hyde Park - Szóljon Ön is hozzá! - Regisztráció
Kérjük, csak a témához szóljanak hozzá és tartózkodjanak a becsmérlő, trágár szövegektől.
Cikkeink kommentálásához regisztráció szükséges.
Eddigi hozzászólások száma: 0

Julianus országai

Az utóbbi években egyre többen mernek szabadabban gondolkodni a múltunkról. Nemrég például Szabados György írt vaskos és alapos könyvet a kérdésről: Magyar államalapítások a IX-X. században. (Szeged, 2011.) Ebben állítja és igazolja, hogy jelzett korszakban három Magyarország létezett. A miénken kívül a Volga-könyök tájékán a Julianus-járta Régi Magyarország és a Kaukázustól északra, a Kuma folyó melletti Kumagyaria. Mindkettő a mongolok áldozata lett.

Az utóbbi években egyre többen mernek szabadabban gondolkodni a múltunkról. Nemrég például Szabados György írt vaskos és alapos könyvet a kérdésről: Magyar államalapítások a IX-X. században. (Szeged, 2011.) Ebben állítja és igazolja, hogy jelzett korszakban három Magyarország létezett. A miénken kívül a Volga-könyök tájékán a Julianus-járta Régi Magyarország és a Kaukázustól északra, a Kuma folyó melletti Kumagyaria. Mindkettő a mongolok áldozata lett.

Hyde Park - Szóljon Ön is hozzá! - Regisztráció
Kérjük, csak a témához szóljanak hozzá és tartózkodjanak a becsmérlő, trágár szövegektől.
Cikkeink kommentálásához regisztráció szükséges.
Eddigi hozzászólások száma: 10

Kalandozás névtől nyelvig

A 19. században ismert volt már az érdeklődők körében a finn-lapp rokonság lehetősége, de erről a társadalomnak nem volt tudomása, hiszen mese és mondavilágunkban nem maradtak nyomai. Annál inkább a hun rokonságnak: gondoljunk a Csodaszarvasra, vagy az Attila, Csaba stb. legendára, és a székelyek eredetmondájára.

A 19. században ismert volt már az érdeklődők körében a finn-lapp rokonság lehetősége, de erről a társadalomnak nem volt tudomása, hiszen mese és mondavilágunkban nem maradtak nyomai. Annál inkább a hun rokonságnak: gondoljunk a Csodaszarvasra, vagy az Attila, Csaba stb. legendára, és a székelyek eredetmondájára.

Hyde Park - Szóljon Ön is hozzá! - Regisztráció
Kérjük, csak a témához szóljanak hozzá és tartózkodjanak a becsmérlő, trágár szövegektől.
Cikkeink kommentálásához regisztráció szükséges.
Eddigi hozzászólások száma: 8

Kidőlt a finnugor családfa

Minden tiszteletem a száz éve elhunyt Vámbéry Ármin Kelet-kutatóé, aki roppant nélkülözéseket, életveszélyt kiállva járta útjait az iszlám világban, és nagyszerű turkológiai munkát végzett. Saját művei mellett örökbecsű tette a Tarih-i Üngürüsz című, XVI. századi virágos török udvari nyelvre fordított régi magyar/latin kódex megszerzése (1860), melyet Budenz érdektelennek minősített, és az Akadémia „zárt osztályára” helyeztetett. Első magyar nyelvű kiadása több letiltás és fenyegetés után csak 1982-ben(!) jelent meg a Magvetőnél, Blaskovich József prágai turkológus professzor fordításában.

Minden tiszteletem a száz éve elhunyt Vámbéry Ármin Kelet-kutatóé, aki roppant nélkülözéseket, életveszélyt kiállva járta útjait az iszlám világban, és nagyszerű turkológiai munkát végzett. Saját művei mellett örökbecsű tette a Tarih-i Üngürüsz című, XVI. századi virágos török udvari nyelvre fordított régi magyar/latin kódex megszerzése (1860), melyet Budenz érdektelennek minősített, és az Akadémia „zárt osztályára” helyeztetett. Első magyar nyelvű kiadása több letiltás és fenyegetés után csak 1982-ben(!) jelent meg a Magvetőnél, Blaskovich József prágai turkológus professzor fordításában.

Hyde Park - Szóljon Ön is hozzá! - Regisztráció
Kérjük, csak a témához szóljanak hozzá és tartózkodjanak a becsmérlő, trágár szövegektől.
Cikkeink kommentálásához regisztráció szükséges.
Eddigi hozzászólások száma: 50

Oldalak

Feliratkozás RSS - Czakó Gábor csatornájára